Ewch i’r prif gynnwys

Astudio

Female student in head scarf, reading at desk

Mae'r Ganolfan yn cynnig amrywiaeth o raglenni gradd ymchwil ac a addysgir ar lefel ôl-raddedig.

Cefnogir rhai o'n rhaglenni gan Raglen Ysgoloriaeth Jameel.

Ymchwil

MPhil

Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol

Rydym yn cynnig amrywiaeth llawn o arbenigedd ar draws Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol.

Ymchwil PhD/Ddoethurol

Ymholiadau doethurol

Rydym ni'n croesawu ymholiadau gan ddarpar fyfyrwyr doethurol ar gyfer prosiectau ar amrywiaeth eang o bynciau, sy'n ymwneud yn benodol ag Islam a Mwslimiaid yng nghyd-destun Prydain.

Rhaglenni a addysgir

MA

Islam ym Mhrydain Gyfoes (MA) (amser llawn) (1 flwyddyn)

Mae’r rhaglen hon yn cynnig sgiliau i ddilyn ymchwil o’r radd flaenaf ar Fwslimiaid ym Mhrydain, yn y brif Ganolfan ar gyfer Astudio Islam yn y DU.

Islam ym Mhrydain Gyfoes (MA) (rhan amser) (2 flynedd)

This programme offers the social science skills to pursue high calibre research on Muslims in Britain, within the flagship Centre for the Study of Islam in the UK.

Diploma

Islam ym Mhrydain Gyfoes (PgDip) (amser llawn) (1 flwyddyn)

This programme offers the social science skills to pursue high calibre research on Muslims in Britain, within the flagship Centre for the Study of Islam in the UK.

Islam ym Mhrydain Gyfoes (PgDip) (rhan amser) (3 blynedd)

This programme offers the social science skills to pursue high calibre research on Muslims in Britain, within the flagship Centre for the Study of Islam in the UK.

Mae ehangder, dyfnder a chwmpas y rhaglen yn gwbl unigryw. Mae'r MA/Diploma hwn yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i astudio Mwslimiaid yn y Gorllewin.

Dr Shamim Miah Arholwr Allanol yr MA/Dip 'Islam ym Mhrydain Gyfoes'

Datblygiad proffesiynol

Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth am astudio crefydd a diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd:

Fideo am Grefydd a Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd