Ewch i’r prif gynnwys

Astudio

Female student in head scarf, reading at desk

Mae'r Ganolfan yn cynnig amrywiaeth o raglenni gradd ymchwil ac a addysgir ar lefel ôl-raddedig.

Cefnogir rhai o'n rhaglenni gan Raglen Ysgoloriaeth Jameel.

Ymchwil

MPhil

Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol

Rydym yn cynnig ystod lawn o arbenigedd ar draws Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth.

Ymchwil PhD/Ddoethurol

Ymholiadau doethurol

Rydym ni'n croesawu ymholiadau gan ddarpar fyfyrwyr doethurol ar gyfer prosiectau ar amrywiaeth eang o bynciau, sy'n ymwneud yn benodol ag Islam a Mwslimiaid yng nghyd-destun Prydain.

Rhaglenni a addysgir

MA

Islam ym Mhrydain Gyfoes (MA)

Cewch feithrin y sgiliau i ymgymryd ag ymchwil o’r radd flaenaf ar Fwslimiaid ym Mhrydain, yn y brif Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU.

Islam ym Mhrydain Gyfoes (MA)

Mae'r rhaglen hon yn cynnig y sgiliau gwyddorau cymdeithasol i fynd ar drywydd ymchwil o'r radd flaenaf ar Fwslimiaid ym Mhrydain, yn y brif Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU.

Diploma

Islam ym Mhrydain Gyfoes (PG Dip)

Mae'r rhaglen hon yn cynnig y sgiliau gwyddorau cymdeithasol i fynd ar drywydd ymchwil o'r radd flaenaf ar Fwslimiaid ym Mhrydain, yn y brif Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU.

Islam ym Mhrydain Gyfoes (PG Dip)

Mae'r rhaglen hon yn cynnig y sgiliau gwyddorau cymdeithasol i fynd ar drywydd ymchwil o'r radd flaenaf ar Fwslimiaid ym Mhrydain, yn y brif Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU.

Mae ehangder, dyfnder a chwmpas y rhaglen yn gwbl unigryw. Mae'r MA/Diploma hwn yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i astudio Mwslimiaid yn y Gorllewin.

Dr Shamim Miah Arholwr Allanol yr MA/Dip 'Islam ym Mhrydain Gyfoes'

Datblygiad proffesiynol

Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth am astudio crefydd a diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd:

Fideo am Grefydd a Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd