Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau a Ffeiriau Gyrfaoedd

Rydym yn trefnu ffeiriau gyrfaoedd drwy gydol y flwyddyn i'ch galluogi chi i gwrdd â'n myfyrwyr a graddedigion a siarad gyda nhw wyneb-yn-wyneb.

Ceir amrywiaeth o ddigwyddiadau pwnc a sectorau penodol i ffeiriau graddedig ar raddfa fawr sy'n denu miloedd o fyfyrwyr.

Rydym yn annog holl sefydliadau a fyddai'n dymuno mynychu un o'n ffeiriau i archebu lle mor gynnar â phosib rhag i chi gael eich siomi, gan fod y rhan fwyaf o'n digwyddiadau yn llenwi'n gyflym.

Nodwch, cais i fynychu'r digwyddiad yw'r ffurflen archebu ar-lein. Nid yw hwn yn gwarantu lle i chi.

Bydd y wybodaeth rydych yn rhoi yn ein ffurflen archebu yn cael ei gyhoeddi yn ein canllaw digwyddiad felly sicrhewch fod y wybodaeth yn gyfredol ac mor gywir â phosib.

Dydd Mawrth 8 Hydref 2019

Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Yn cael ei gynnal yn Adeilad rhagorol Neuadd y Ddinas, yng nghanol Campws Cathays, dyma'r ffair fwyaf o'n Ffeiriau Gyrfaoedd un dydd. Mae'r ffair yn agored i pob myfyriwr a phob disgyblaeth gradd. Y ffair hon sy'n dechrau ein rhaglen o ddigwyddiadau Tymor yr Hydref.

Gyda 62 o arddangoswyr a nifer ohonynt yn ymddangos yn 100 uchaf The Times, a dros 2000 o fyfyrwyr, dyma'n digwyddiad mwyaf a'r mwyaf poblogaidd yn ystod y flwyddyn.

Cadw lle yn Ffair Gyrfaoedd yr Hydref.

Dydd Llun 14, Dydd Mawrth 15 a Dydd Mercher 16 Hydref 2019

Y Fforwm, Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd

Yn cael ei gynnal o fewn yr Adeilad Peirianneg yn FFORWM myfyriwr, mae Ffair STEM yr Hydref yn boblogaidd iawn ac yn cael ei gynnal dros 3 diwrnod. Mae'r ffair yn targedu myfyrwyr Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg.

Gyda 66 o arddangoswyr o amrywiaeth o ddiwydiannau gan gynnwys Adeiladu, Gweithgynhyrchu, TG, Cyllid ac Amddiffyn, mae'r digwyddiad yn denu dros 1700 o fyfyrwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau gradd STEM.

Cadw lle yn Ffair Gyrfaoedd STEM yr Hydref.

Dydd Mercher 23 Hydref 2019

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Yn dilyn adborth gan gyflogwyr a myfyrwyr, rydym wedi ailfrandio ein ffair Busnes, Cyllid a Bancio eleni er mwyn croesawu’r llu o feysydd busnes eraill sy’n cynnig gyrfaoedd i fyfyrwyr. Mae’r digwyddiad hwn yn agored i’r holl recriwtwyr sy’n cynnig cyfleoedd ym meysydd Busnes, Bancio, Ymgynghori, Cyllid, Yswiriant, Buddsoddi, Adnoddau Dynol, Logisteg, Marchnata, Manwerthu a Chadwyni Cyflenwi.

Cadw lle yn Ffair Gyrfaoedd

Dydd Mawrth 29 Hydref 2019

Neuadd y ddinas, Caerdydd

Mae ein Ffair Gyrfaoedd y Gyfraith yn ddigwyddiad sefydlog a phoblogaidd sy'n cael ei gynnal yn Adeilad rhagorol Neuadd y Ddinas yn ystod Tymor yr Hydref. Mae nifer o'r cwmnïau cyfreithiol sy'n arddangos yn mynychu'n flynyddol ac mae lleoedd yn cael eu harchebu yn gynnar ymlaen llaw.

Cadw lle yn Ffair Gyrfaoedd y Gyfraith.

Dydd Mercher 6 Tachwedd

Oriel VJ, Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd

Mae'r digwyddiad yn targedu myfywyr y gwyddorau ffisegol a bywyd ac yn cael ei gynnal yn y Prif Adeilad. Dyma un o'n digwyddiadau llai, sy'n rhoi cyfle i'n recriwtwyr i siarad gyda'n gwyddonwyr.

Gwnaeth 800 o fyfyrwyr fynychu'r digwyddiad yn 2017, ynghyd ag amrywiaeth o recriwtwyr yn edrych am fyfyrwyr Gwyddorau'r Ddaear, Gwyddorau'r Môr, Cemeg, Biocemeg, Ffarmacoleg a Bioleg.

Cadw lle yn Ffair Gyrfaoedd y Gwyddorau.

Dyddiad 2020 i'w gadarnhau.

Mae'r ffair hon yn cael ei chynnal yn Neuadd Fawr, Undeb y Myfyrwyr ac mae wedi tyfu'n sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf. Bellach yn ei 10fed flwyddyn, mae'r ffair wedi'i thargedu at fyfyrwyr sy'n gobeithio ennill interniaeth, lleoliad profiad gwaith neu rôl gwirfoddoli. Mae'r ffair ar agor i holl ddisgyblaethau gradd. Mae amrywiaeth o sefydliadau yn mynychu'r ffair hon, o elusennau bychan a gwasanaethau gwirfoddoli i gorfforaethau rhyngwladol mawr.

Bydd archebu'n agor yn gynnar yn 2020.

Dyddiad 2020 i'w gadarnhau.

Mae TechFest wedi'i anelu ar holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd gyda diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y sector technoleg.

Yn dilyn adborth gan Ysgolion, cyflogwyr a graddedigion, mae'r digwyddiad cyflogadwyedd arloesol ac wedi'i deilwra newydd sbon yn cydnabod y galw a thwf y sector technoleg ddigidol yn y DU ac yn edrych i adeiladu ar lwyddiant ein Ffair Gyrfaoedd STEM sefydledig a llwyddiannus.

Bydd archebu'n agor yn gynnar yn 2020.

Dydd Gwener 29 Mawrth 2019

Bellach yn ei ail flwyddyn, mae Ffair Fawr y Graddedigion yn ddigwyddiad mae'n rhaid ei fynychu ar gyfer sefydliadau sydd wedi sefydlu rolau graddedigion, yn ogystal â cyfleoedd, interniaethau a lleoliadau lefel mynediad.

Bydd y ffair yn cael ei gynnal yn Neuadd Fawr, Undeb y Myfyrwyr, mae Ffair Fawr y Graddedigion wedi'i anelu at holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac mae'n ffordd wych i sefydliadau o bob sector a bob maint i arddangos eu cyfleoedd i raddedigion ar y campws i'n myfyrwyr sy'n gysylltiedig ac yn frwdfrydig. Nodwch, nid oes rhaid bod gennych gynllun recriwtio graddedigion sefydlog i fynychu'r digwyddiad, rydym yn cefnogi Busnesau Bach a Chanolig (BBaCH) a dechrau busnes yn ogystal â recriwtwyr graddedigion sefydlog.

Bydd archebu'n agor yn gynnar yn 2020.

Pecynnau ffair

Ar gyfer ffioedd a sut i archebu, gweler y wybodaeth ar bob ffair.

Arddangoswyr

Dewch i ymgysylltu â goreuon Caerdydd.

Cyfle gwych i:

  • hybu'ch proffil yn un o brifysgolion ymchwil ac addysgu gorau Prydain.
  • Cwrdd â myfyrwyr a hyrwyddo'ch cyfleoedd i'r myfyrwyr gorau yng Nghymru.

Prif Arddangoswyr

Gwnewch yn siŵr fod eich sefydliad yn denu sylw.

Oherwydd y galw parhaol am nawdd yn ein ffeiriau, rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd ychwanegol i chi i hyrwyddo eich brand i'n myfyrwyr. Mae'r pecyn yn cynnwys:

  • Prif leoliad
  • Eich logo ar ein posteri

Nodwch, nid yw'r pecyn ar gael ar gyfer pob ffair.

Nawdd

Cyhoeddusrwydd sylweddol i'ch sefydliad. Mae'r pecyn yn cynnwys:

  • lle canolog i'ch stondin yn y ffair
  • eich logo ar holl hysbysebion print
  • rhifyn blog
  • cyhoeddusrwydd ar draws ein holl gyfrifon cyfryngau cymdeithasol
  • arddangos eich deunydd recriwtio a llawer mwy.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o'r ffeiriau, cysylltwch â'r Tîm Cysylltu â Chyflogwyr:

Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr