Ewch i’r prif gynnwys

Ffeiriau a digwyddiadau gyrfaoedd

Addasu ac arloesi ein ‘cynnig i gyflogwyr’.

Mewn ymateb i fesurau cadw pellter cymdeithasol parhaus ar gyfer y misoedd nesaf, byddwn yn parhau i drefnu ein ffair yrfaoedd reolaidd a'n rhaglen digwyddiadau cyflogwyr yn rhithwyr ar gyfer 2020/21.

Rydym yn manteisio’n llawn ar ein platfformau rhithwir er mwyn creu profiad hwylus a diddorol i gyflogwyr a myfyrwyr fel ei gilydd.

Byddwn yn cynnal nifer o ffeiriau gyrfaoedd rhithwir trwy gydol y flwyddyn academaidd hon (dyddiadau i'w cadarnhau). Eu diben yw galluogi cyflogwyr i adeiladu eu brand ac ymgysylltu’n effeithiol â myfyrwyr ar-lein.

Rhagor o wybodaeth

Mae croeso i chi gysylltu â'n tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr i drafod eich atyniadau a'ch anghenion recriwtio ymhellach.

Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr