Ewch i’r prif gynnwys

Effaith

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

We are focused on maximising the impact of our research to the benefit of a wide-range of stakeholders and, importantly, society.

Our public value strategy emphasises our ambition to promote economic and social improvement and much of our research activity is directed towards tackling grand social challenges

As a School of considerable scale, our research themes are diverse and our portfolio of activity is ever expanding as we develop our interdisciplinary relationships.

Case studies

UK Currency

The Living Wage – Employer experience

Understanding the motivations, challenges and opportunities of becoming an accredited living wage employer.

Town hall sign

Ai maint yw popeth ym myd llywodraeth leol?

Ystyried sut mae awdurdodau lleol yn cyflwyno gwasanaethau ac a fydd eu maint yn berthnasol yn y dyfodol.

People walking on Welsh hills

Gwir effaith economaidd ac amgylcheddol twristiaeth yng Nghymru

New research helps us understand the true value of tourism in the country.

Image of a teenager suffering from whiplash following a car accident

Iawndaliadau tecach i ddioddefwyr damweiniau anafiadau personol

Mae ymchwil o Ysgol Busnes Caerdydd yn dangos nad yw llawer o hawlwyr clwyfedig yn cael iawndal teg ac yn dangos sut gall y broses iawndaliadau fod yn decach i ddioddefwyr anafiadau.