Ewch i’r prif gynnwys

Gweithgorau

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydym ni wedi sefydlu pedair thema ymchwil sy'n cwmpasu sbectrwm eang o flaenoriaethau.

Mae pob thema ymchwil yn cynnwys tîm rhyngddisgyblaethol o academyddion gydag arbenigedd yn y meysydd hyn, sy'n ffurfio gweithgorau i ymdrin yn gydweithredol â heriau o bwysigrwydd strategol:

Deallusrwydd Artiffisial Tebyg i Berson

Mae'r gweithgor hwn yn mynd i'r afael â cyfrifiadura affeithiol, gwybyddiaeth estynedig, semanteg gyfrifiadurol a rhesymu cyd-destunol.

Deallusrwydd artiffisial moesegol ac esboniadwy

Mae'r gweithgor hwn yn mynd i'r afael â deallusrwydd artiffisial moesegol, deallusrwydd artiffisial esboniadwy, roboteg esboniadol ac ymreolaeth gydag ymddiriedaeth.

Technolegau a chymdeithas yn seiliedig ar bobl

Mae'r gweithgor hwn yn mynd i'r afael â cyfrifiadura'n seiliedig ar bobl, seiber ddiogelwch yn seiliedig ar bobl a technoleg a chymdeithas sy'n dod i'r amlwg.

IROHMS Image 11.2

Pobl a robotiaid

Mae'r gweithgor hwn yn mynd i'r afael â roboteg yn seiliedig ar bobl, roboteg gymdeithasol a canfyddiad/dysgu robot.