Ewch i’r prif gynnwys

Technolegau a chymdeithas yn seiliedig ar bobl

Mae ein tîm academaidd a gydnabyddir yn rhyngwladol yn cynnal ymchwil blaenllaw ac yn cyfrannu datblygiadau blaengar ym maes technolegau a chymdeithas yn seiliedig ar bobl.

Mae'r thema ymchwil technolegau a chymdeithas yn seiliedig ar bobl yn mynd i'r afael â'r pynciau canlynol:

  • cyfrifiadura'n seiliedig ar bobl: cynllunio, datblygu a gwerthuso systemau dynol-cyfrifiadurol
  • seiber ddiogelwch yn seiliedig ar bobl: datblygu a chyflwyno systemau seiber ddiogelwch sy'n ystyried heriau'r elfen ddynol wrth sicrhau gwybodaeth
  • technoleg a chymdeithas sy'n dod i'r amlwg: astudio'r berthynas gyd-ddibynnol rhwng technoleg a chymdeithas, a'r effaith a'r dylanwad sydd gan y naill ar ddatblygiad y llall

Darganfyddwch fwy am rai o'n prosiectau ymchwil.

Aelodau