Ewch i’r prif gynnwys

Seminarau ymchwil IROHMS

Rydym yn cynnal cyfres gyffrous o seminarau ymchwil sy'n canolbwyntio ar ddeallusrwydd artiffisial, roboteg a systemau peiriannau dynol.

Cynhelir seminarau ar Zoom ar ddydd Mercher am 15:30 oni nodir yn wahanol.

Does dim seminarau ar y gweill ar hyn o bryd.

DyddiadAmserSiaradwrTeitl
28 Medi15:30
Md Atiqur Rahman Ahad, SMIEEE, SMOPTICA
Gweithgaredd Deall yn seiliedig ar Weledigaeth a Synwyryddion: Safbwyntiau Gofal Iechyd
27 Ebrill15:30Dr Daniel Bratanov (DMRD Ltd.)Robotiaid ar gyfer Cynnal a Chadw Llongau Cargo
13 Ebrill15:30Reda MansyRhyngweithio rhwng pobl a robotiaid: Llyfrgelloedd ym maes nodi bodau dynol ac adnabod gwrthrychau
23 Mawrth15:30Dr Marco PalomboSafbwyntiau ar ddelweddu microstrwythur ymennydd a bwerir gan AI
16 Mawrth15:30Francisco Munguia GaleanoArddangosiad Care-O-bot 4
23 Chwefror15:30Satheeshkumar VeeramaniYmsymudiad Cyfyng a Chynllunio Llwybr Gosodiadau Deallus SwarmItFIX
26 Ionawr15:30Estilla HefterArddangosiad EEG
DyddiadAmserSiaradwrTeitl
27 Hydref15:30Lintong ZhangBalansu'r gyllideb: Dewis nodwedd ac olrhain ar gyfer odometreg weledol-anertaidd aml-gamera
29 Medi15:30Yr Athro Rossi Setchi (IROHMS) a'r Athro Cyswllt Dr Melanie Ooi (Waikato/WaiRAS)Seminar Ymchwil IROHMS x WaiRAS: Technolegau i fwydo'r byd
21 Gorffennaf09:00Dr Ze Ji (Prifysgol Caerdydd)Dysgu robotiaid a synhwyro gweithredol
30 Mehefin15:30Yr Athro Pete Burnap (Prifysgol Caerdydd)Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer arloesedd Seiberddiogelwch
23 Mehefin15:30Dr Emmanuel Senft (Prifysgol Wisconsin-Madison)Dylunio technolegau robotig at ddibenion rhyngweithio’n naturiol â bodau dynol
16 Mehefin15:30Yr Athro Daniel Polani (Prifysgol Swydd Hertford)Grymuso: Thema ac amrywiadau
9 Mehefin15:30Dr Jos Elfring (TomTom)Mapio, lleoleiddio, a modelu'r byd ym maes gyrru awtomataidd
2 Mehefin15:30Dr Ziad Salem (Ymchwil Joanneum)I4RC: (Goleuo ym maes Rheoli Robotig): Potensial cyfathrebu drwy olau gweladwy a lleoli a synhwyro ym maes roboteg
26 Mai15:30Dr Tom Carlson  (UCL)Rheolaeth a rennir ar gyfer roboteg gynorthwyol a rhyngwynebau peiriant-ymennydd
19 Mai15:30Consortiwm Roboteg Poeth
(Prifysgol Bryste, Prifysgol Manceinion, UKAEA, Labordy Niwclear Cenedlaethol)
Y Cyfleuster Defnyddwyr Niwclear Cenedlaethol ar gyfer Roboteg Poeth (NNUF-HR)
12 Mai15:30Dr Cristian Vergara (KU Leuven)Chorrobot: Gweithrediadau heriol drwy ddefnyddio dulliau rheoli robotig ymatebol
12 Mai09:00Dr Juan Hernández Vega (Prifysgol Caerdydd)Cynllunio symudiadau ar gyfer systemau ymreolaethol amlbwrpas
27 Ebrill09:00Dr Shen Hin Lim (Prifysgol Waikato)Roboteg garddwriaethol ac astudiaeth achos: Cynaeafwr asbaragws
21 Ebrill15:30Yr Athro Moshe Y. Vardi (Prifysgol Rice)Golchi moeseg mewn AI
17 Mawrth15:30Dr Dave Raggett (Tîm Ewropeaidd W3C)Trawsnewid digidol ac AI tebyg i bobl
10 Mawrth15:30Dr Son Tong (Siemens)Datblygiad ADAS/AV yn Siemens
3 Mawrth15:30Dr Rory Adams (MathWorks)Roboteg gyda MATLAB
24 Chwefror15:30Yr Athro Joanna Bryson (Ysgol Hertie)Cynnal deallusrwydd artiffisial dynol-ganolog
27 Ionawr15:30Flemming Mouridsen (Stofl Ltd.)Datrysiadau rhwydweithio gyda chymorth cadwyni bloc
DyddiadAmserSiaradwrTeitl
25 Tachwedd15:30Dr Dave Raggett (Tîm Ewropeaidd W3C)Ymddangosiad y we â theimlad ac effaith chwyldroadol AI gwybyddol
11 Tachwedd15:30Dr Juan Hernández Vega (Prifysgol Caerdydd)Cynllunio symudiadau ar gyfer systemau ymreolaethol amlbwrpas
7 Hydref15:30Yr Athro M. C. Schraefel (Prifysgol Southampton)Rhyngweithio wedi'i ymgorffori a sut mae'r corff yn gweithio, y tu mewn: pam ddylai peiriannydd/dylunydd boeni?
19 Chwefror15:30Yr Athro Edward Keedwell (Prifysgol Caerwysg)Deallusrwydd esblygiadol estynedig: Rhyngweithio dynol-AI ar gyfer optimeiddio'r byd go iawn
DyddiadAmserSiaradwrTeitl
18 Hydref15:30Dr Zhinbin Li (Prifysgol Caeredin)O awtomeiddio i ymreolaeth ddysgedig - cyfnod newydd i robotiaid deallus
18 Hydref15:30Yr Athro Changuang Yang (Labordy Roboteg Bryste)Dylunio tele-weithredu robot sy'n gyfeillgar i bobl a throsglwyddo sgiliau rhwng bodau dynol a robotiaid