Ewch i’r prif gynnwys

Mynegwch ddiddordeb mewn bod yn Llysgennad Cynfyfyrwyr

Diolch am wirfoddoli i fod yn Llysgennad Cynfyfyrwyr.

Rydym yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd gwahanol i gynfyfyrwyr sy’n gwirfoddoli i ymgysylltu â darpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol yn ogystal â'r Brifysgol ehangach. Rydym yn ceisio paru Llysgenhadon Cynfyfyrwyr sy’n gwirfoddoli â'r cyfleoedd mwyaf addas iddynt.

Sylwer na allwn dalu unrhyw dreuliau sy’n gysylltiedig â’r cyfle gwirfoddoli hwn.

Sylwer na allwn dalu unrhyw dreuliau sy’n gysylltiedig â’r cyfle gwirfoddoli hwn.

Complete this form in EnglishHysbysiad preifatrwydd diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod. Gallwch dynnu’r cydsyniad hwn yn ôl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Cynfyfyrwyr.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data personol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@cardiff.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).