Mae preswylfeydd yn darparu cymuned gefnogol, gyfeillgar gyda digwyddiadau cyffrous yn cael eu cynnal gan dîm Bywyd Preswylfeydd i’ch helpu chi ymgartrefu.

Mae gennym amrywiaeth o lety sy’n addas i ddewisiadau a chyllidebu unigol. Mae gan israddedigion ac ôl-raddedigion yr UE/dramor (yn cyrraedd ym mis Medi) warant o le ar gyfer eu blwyddyn gyntaf.

Cadwch eich lle mewn neuadd breswyl

Yn cynnwys archebu, dyrannu ystafell a thalu.

Mae gennym lety hunanarlwyo neu wedi’i arlwyo i israddedigion sydd â chyfleusterau en-suite neu ystafelloedd ymolchi a rennir.

O dramor? Mae gennych warant o gael lle ym mhreswylfa ôl-raddedig. O’r DU? Gallwn eich helpu chi i ddod o hyd i lety i rentu.

Mae hefyd gennym breswylfeydd sy'n addas i:

Dilynwch daith fideo o amgylch ein preswylfeydd

Dilyn taith fideo o'n preswylfeydd

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis?

Mae ein canllaw cymharu defnyddiol yn caniatáu i chi hidlo preswylfeydd yn ôl amrywiaeth o opsiynau. Hidlwch breswylfeydd yn ôl cynulleidfa, addasrwydd, opsiynau arlwyo, cyfnodau preswyl a math. Teithiau 360 ° ar gael ar bob tudalen Preswylfa.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Côd Ymarfer Llety Myfyrwyr

Rydym wedi ymrwymo i'r Côd Ymarfer Llety Myfyrwyr sy’n amddiffyn hawliau myfyrwyr i lety diogel sydd o ansawdd da.

Llawlyfr am fyw yn Llety'r Brifysgol 2017

Llawlyfr am fyw yn Llety'r Brifysgol 2017

18 Ebrill 2017

Llawylyfr am fyw yn Llety'r Brifysgol ar gyfer 2017.

PDF

Ffioedd Preswylfeydd

Ffioedd Preswylfeydd

11 Ebrill 2017

Lawrlwythwch rhestr o ffioedd ar gyfer pob un o'n preswylfeydd.

PDF

Paying for residences

Talu am eich preswyl

Rhagor o wybodaeth am y dulliau gwahanol i dalu eich ffioedd preswyl y Brifysgol.

Dyrannu ystafelloedd

Bydd eich cais yn cael ei brosesu yn ôl trefn dau ddyddiad a nodir.

Cyrraedd

Mae ein gwybodaeth cyrraedd yn cynnwys dyddiadau ac amseroedd a beth i wneud pan fyddwch yn cyrraedd.