Mae gennym ni amrywiaeth o breswylfeydd sy’n addas at ddant a chyllideb yr unigolyn.

Yn ogystal, rydym ni’n gwarantu lle yn eu blwyddyn gyntaf i israddedigion ac i ôl-raddedigion o wledydd tramor neu’r Undeb Ewropeaidd (sy’n cyrraedd ym mis Medi).

Israddedigion

Mae gennym lety hunanarlwyo neu wedi’i arlwyo i israddedigion sydd â chyfleusterau en-suite neu ystafelloedd ymolchi a rennir.

Ôl-raddedigion

O dramor? Mae gennych le yn barod ar eich cyfer yn un o’n preswylfeydd ôl-raddedig. O’r DU? Gallwn eich helpu i ddod o hyd i lety.

Mae hefyd gennym breswylfeydd sy'n addas i:

Dilynwch daith fideo o amgylch ein preswylfeydd

Dilyn taith fideo o'n preswylfeydd

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis?

Mae ein canllaw cymharu defnyddiol yn caniatáu i chi hidlo preswylfeydd yn ôl amrywiaeth o opsiynau. Hidlwch breswylfeydd yn ôl cynulleidfa, addasrwydd, opsiynau arlwyo, cyfnodau preswyl a math.

Côd Ymarfer Llety Myfyrwyr

Rydym wedi ymrwymo i'r Côd Ymarfer Llety Myfyrwyr sy’n amddiffyn hawliau myfyrwyr i lety diogel sydd o ansawdd da.

Crynodeb o Ffioedd Llety 2016/17

31 May 2016

Crynodeb o Ffioedd Llety

PDF

Male and female student working at table in library

Talu

Sut i dalu eich ffioedd preswylfeydd.

Dyrannu ystafelloedd

Bydd eich cais yn cael ei brosesu yn ôl trefn dau ddyddiad a nodir.

Ystafell wely Porth Talybont 1

Cyrraedd

Mae'n hanfodol eich bod yn darllen y wybodaeth am eich trefniadau cyrraedd fel y byddwch yn gwybod pryd ac ymhle i gasglu eich allwedd a sicrhau nad ydych yn colli allan ar unrhyw derfynau amser pwysig.