Mae gennym ni amrywiaeth o breswylfeydd sy’n addas at ddant a chyllideb yr unigolyn.

Yn ogystal, rydym ni’n gwarantu lle yn eu blwyddyn gyntaf i israddedigion ac i ôl-raddedigion o wledydd tramor neu’r Undeb Ewropeaidd (sy’n cyrraedd ym mis Medi).

Ystafelloedd ar gael 2016/17: Cysylltwch â’r Swyddfa Breswylfeydd ar y ffôn: +44 (0)29 2087 4849 neu e-bost: residences@caerdydd.ac.uk

Israddedigion

Mae gennym lety hunanarlwyo neu wedi’i arlwyo i israddedigion sydd â chyfleusterau en-suite neu ystafelloedd ymolchi a rennir.

Ôl-raddedigion

O dramor? Mae gennych warant o gael lle ym mhreswylfa ôl-raddedig. O’r DU? Gallwn eich helpu chi i ddod o hyd i lety i rentu.

Mae hefyd gennym breswylfeydd sy'n addas i:

Dilynwch daith fideo o amgylch ein preswylfeydd

Dilyn taith fideo o'n preswylfeydd

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis?

Mae ein canllaw cymharu defnyddiol yn caniatáu i chi hidlo preswylfeydd yn ôl amrywiaeth o opsiynau. Hidlwch breswylfeydd yn ôl cynulleidfa, addasrwydd, opsiynau arlwyo, cyfnodau preswyl a math.

Côd Ymarfer Llety Myfyrwyr

Rydym wedi ymrwymo i'r Côd Ymarfer Llety Myfyrwyr sy’n amddiffyn hawliau myfyrwyr i lety diogel sydd o ansawdd da.

Llawlyfr am fyw yn Llety'r Brifysgol 2017

18 April 2017

Llawylyfr am fyw yn Llety'r Brifysgol ar gyfer 2017.

PDF

Ffioedd Preswylfeydd

11 April 2017

Lawrlwythwch rhestr o ffioedd ar gyfer pob un o'n preswylfeydd.

PDF

Paying for residences

Talu am eich preswyl

Rhagor o wybodaeth am y dulliau gwahanol i dalu eich ffioedd preswyl y Brifysgol.

Fflat 1-gwely Llys Cartwright – Ystafell wely

Dyrannu ystafelloedd

Bydd eich cais yn cael ei brosesu yn ôl trefn dau ddyddiad a nodir.

Ystafell wely Porth Talybont 1

Cyrraedd

Mae ein gwybodaeth ar gyfer cyrraedd yn cynnwys dyddiadau ac amseroedd i gyrraedd a beth i wneud pan fyddwch yn cyrraedd.