Mae gennym ni amrywiaeth o breswylfeydd sy’n addas at ddant a chyllideb yr unigolyn.

Yn ogystal, rydym ni’n gwarantu lle yn eu blwyddyn gyntaf i israddedigion ac i ôl-raddedigion o wledydd tramor neu’r Undeb Ewropeaidd (sy’n cyrraedd ym mis Medi).

Mae'r ceisiadau ar gyfer 2017/18 yn dal i fod ar agor. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Preswylfeydd ar +44 (0) 29 2087 4849.

Undergraduate accommodation

Israddedigion

Mae gennym lety hunanarlwyo neu wedi’i arlwyo i israddedigion sydd â chyfleusterau en-suite neu ystafelloedd ymolchi a rennir.

Staff at a table

Ôl-raddedigion

O dramor? Mae gennych warant o gael lle ym mhreswylfa ôl-raddedig. O’r DU? Gallwn eich helpu chi i ddod o hyd i lety i rentu.

Mae hefyd gennym breswylfeydd sy'n addas i:

Dilynwch daith fideo o amgylch ein preswylfeydd

Dilyn taith fideo o'n preswylfeydd

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis?

Mae ein canllaw cymharu defnyddiol yn caniatáu i chi hidlo preswylfeydd yn ôl amrywiaeth o opsiynau. Hidlwch breswylfeydd yn ôl cynulleidfa, addasrwydd, opsiynau arlwyo, cyfnodau preswyl a math.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Côd Ymarfer Llety Myfyrwyr

Rydym wedi ymrwymo i'r Côd Ymarfer Llety Myfyrwyr sy’n amddiffyn hawliau myfyrwyr i lety diogel sydd o ansawdd da.

Llawlyfr am fyw yn Llety'r Brifysgol 2017

Llawlyfr am fyw yn Llety'r Brifysgol 2017

18 Ebrill 2017

Llawylyfr am fyw yn Llety'r Brifysgol ar gyfer 2017.

PDF

Ffioedd Preswylfeydd

Ffioedd Preswylfeydd

11 Ebrill 2017

Lawrlwythwch rhestr o ffioedd ar gyfer pob un o'n preswylfeydd.

PDF

Paying for residences

Talu am eich preswyl

Rhagor o wybodaeth am y dulliau gwahanol i dalu eich ffioedd preswyl y Brifysgol.

Dyrannu ystafelloedd

Bydd eich cais yn cael ei brosesu yn ôl trefn dau ddyddiad a nodir.

Ystafell wely Porth Talybont 1

Cyrraedd

Mae ein gwybodaeth ar gyfer cyrraedd yn cynnwys dyddiadau ac amseroedd i gyrraedd a beth i wneud pan fyddwch yn cyrraedd.