Trawsnewid ac addasu mewn detholiad o ranbarthau dinesig-gwledig

Mae'r rhaglen waith yma yn ymwneud â thrafodaethau a damcaniaethau presennol ar drawsnewidiadau ac addasiadau mewn dinas-ranbarthau. Ein diddordeb penodol yn hyn o beth yw'r gwahanol raddfeydd gofodol a sectorau gweithredol y gall y term 'creu lleoedd cynaliadwy' gael ei gymhwyso atyn nhw, sut mae cynaliadwyedd yn cael ei weld fel cysyniad gofodol, ei gynllunio a'i reoli, a chan bwy. 

Mae'r pwyntiau i ganolbwyntio arnyn nhw'n cynnwys sut a pham y bydd rhanddeiliaid gwahanol yn cymryd rhan; sut mae tystiolaeth o drawsnewid ac addasu yn cael ei mesur ar hyn o bryd a goblygiadau hyn ar gyfer penderfyniadau polisi ac ymchwil academaidd.

Wrth adolygu'r llenyddiaeth a'r syniadau cyfredol am gynllunio trefol a'r termau perthynol rhanbarthau cynaliadwy, eco-ddinasoedd a chymunedau cynaliadwy, rydyn ni'n anelu at nodi dimensiynau cymdeithasol, ecolegol, gwleidyddol ac economaidd craidd y gwaith o greu lleoedd cynaliadwy ac ystyried sut i gyfuno'r rhain mewn modd mwy integredig.

Gan ddefnyddio amrediad o enghreifftiau, a chan weithio â chydweithwyr sydd o'r radd flaenaf yn y byd, mae'r rhaglen waith yn helpu'n uniongyrchol i ddatblygu canolfan ymchwil gymharol ym maes dinas-ranbarthau sy'n cyfuno theori, ymchwil empirig ac addasiadau polisi ynghylch detholiad o ddinas-ranbarthau. 

Mae hyn yn cynnwys addasiadau a thrawsnewidiadau dinas-ranbarth yn Ninas-ranbarth Helsinki Fwyaf (y Ffindir) – cydweithredu â chydweithwyr o Ysgol Swedeg y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Helsinki; astudio cynlluniau a thrawsnewidiadau bwyd trefol yn Toronto, Ontario (Canada) – cydweithredu â chydweithwyr ym Phrifysgol Wilfred-Laurier  a Phrifysgol Toronto; ac astudio camau cynaliadwyedd dan arweiniad llywodraeth leol a'r gymuned yn ninas-ranbarth Caerdydd – gan weithio ar y cyd ag aelodau o Gyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru.

Mae'r rhaglen ymchwil yn dod ag ymchwilwyr at ei gilydd o'r ysgolion Cynllunio a Daearyddiaeth, Pensaernïaeth, Peirianneg a'r Gyfraith. Yn benodol, bydd yn datblygu ac yn ehangu'n sylweddol ar waith yn y gwyddorau cymdeithasol ynghylch systemau bwyd gwledig a chadwynau cyflenwi bwyd amgen, cysylltiadau trefol-gwledig ac arferion cynaliadwyedd cymunedol.

Y prif gysylltiadau