Bywyd campws

VC on stage with URI launch banners

Is-Ganghellor am fynd i’r afael â phum problem fawr y byd

29 Medi 2015

Prifysgol Caerdydd yn lansio pum sefydliad ymchwil blaenllaw newydd.

Cardiff Business Awards

Gwobrau ar gyfer IQE, partner Prifysgol Caerdydd

24 Medi 2015

Mae partner busnes Prifysgol Caerdydd, IQE, wedi ennill dwy o brif wobrau Gwobrau Busnes Caerdydd, y tro cyntaf i'r seremoni flynyddol gael ei chynnal.

Flag of the People's Republic of China

Uno’r dreigiau

18 Medi 2015

Dirprwy Brif Weinidog Tsieina i oruchwylio lansiad coleg Cymru-Tsieina.

European Energy Experts

Y Brifysgol yn croesawu arbenigwyr ynni o Ewrop

28 Gorffennaf 2015

Cynrychiolwyr yn ymgynnull mewn digwyddiad 'Vision 2020' i drafod arian ymchwil ac arloesedd yr UE.

Jane Hutt with builders at CUBRIC

Hwb o £4.5m gan yr UE i CUBRIC

24 Gorffennaf 2015

The EU funds through Welsh Government will support the construction works of the new £44m facility on the Innovation Campus at Maindy Road.

Diana Huffaker

Arwyddo cytundeb i greu canolfan ragoriaeth ar gyfer lled-ddargludyddion cyfansawdd

14 Gorffennaf 2015

Mae Prifysgol Caerdydd wedi arwyddo cytundeb gyda chwmni waffer lled-ddargludo blaenllaw IQE

Care Leavers

Y Brifysgol yn croesawu'r rhai sy'n gadael gofal

7 Gorffennaf 2015

Mae pobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal wedi cymryd rhan mewn ysgol haf yn y Brifysgol, i'w helpu i gael blas ar fywyd fel myfyriwr.

 Innovation Awards 55

Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd 2015

18 Mehefin 2015

Llwyddiant ysgubol i brosiect sychwyr gwlyb clinigol yn y Gwobrau Arloesedd

postgraduate teaching centre outside photo of sign

Gwobr adeiladu i ganolfan addysgu £13.5m

16 Mehefin 2015

Mae'r ganolfan newydd i ôl-raddedigion yn Ysgol Busnes Caerdydd, sy'n werth £13.5m, wedi ennill gwobr o bwys mewn digwyddiad sy'n dathlu'r gorau ym maes adeiladu yng Nghymru.

Marcel Kittel winning Velothon Berlin

Miloedd o feicwyr yn dod i'r Brifysgol ar gyfer Velothon Cymru

12 Mehefin 2015

Bydd adeiladau'r Brifysgol yn gefndir ar gyfer digwyddiad cyntaf erioed Velothon Majors yng Nghymru.