Ewch i’r prif gynnwys

Rolau uwch reolwyr

Mae gan y swyddi uwch reolwyr i gyd eu proses recriwtio a gwneud cais eu hun.

Swyddi gwag

Deon Amgylchedd a Diwylliant Ymchwil

Bydd y Deon yn chwarae rhan flaenllaw yn natblygiad polisïau a gweithdrefnau ar gyfer gweithredu strategaeth ymchwil y Brifysgol