Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau ar gyfer busnesau

Mae ein hoffer a'n cyfleusterau o'r radd flaenaf ar gael i fusnesau a sefydliadau ar draws y byd.

Cyfleusterau ymchwil

Mae gennym fannau corfforol, offer technegol a meddalwedd cyfrifiadura arbenigol sydd ar gael i chi i logi neu ddefnyddio ar sail ymgynghoriaeth.

Lleoliadau cynadleddau a digwyddiadau

Dysgwch ragor am ein mannau cyfarfod cynadledda a llety, p’un ai ydych chi’n chwilio am ofod fodern neu amgylchoedd mwy traddodiadol.

Cyfleusterau cyfarfod

Mae gennym leoliadau ar gyfer cynadleddau a chyfarfodydd yn y ddinas, gyda chyfleusterau o safon uchel a chymorth gan dîm digwyddiadau pwrpasol.

Arlwyo digwyddiadau

Porwch drwy ein hamrywiaeth o wasanaethau arlwyo proffesiynol ar gyfer eich anghenion lletygarwch. O frechdanau a saladau i fwydlenni ciniawau tair a phedair cwrs.