Ewch i’r prif gynnwys

Rhwydweithio a digwyddiadau

Ymgysylltwch â ni drwy seminarau, darlithoedd, gweithdai, arddangosfeydd a digwyddiadau rhwydweithio wedi eu teilwra.

Gallwch archwilio amrywiaeth o ddigwyddiadau a gynhelir gan Colegau ac Ysgolion, Sefydliadau Ymchwil, Y Rhwydwaith Arloesedd a nifer o grwpiau eraill.

Digwyddiadau sydd ar y gweill

Dewch i gwrdd â'n academyddion a busnesau lleol eraill mewn digwyddiad Rhwydwaith Arloesedd.
Dewch i gwrdd â'n academyddion a busnesau lleol eraill mewn digwyddiad Rhwydwaith Arloesedd.

Digwyddiadau'r Rhwydwaith Arloesedd

Mae ein Rhwydwaith Arloesedd yn cynnal digwyddiadau rhwydweithio am ddim i bobl busnes, academyddion a rhai sy'n gweithio i sefydliadau cymorth busnes, fel Llywodraeth Cymru neu gynghorau lleol. Gall unrhyw gwmni, menter neu gorff cyhoeddus, mawr neu fach, gymryd rhan. Gwled y digwyddiadau sydd ar y gweill.

Digwyddiadau'r Brifysgol

Innovation Network logo

LinkedIn

Gall aelodau o'r grŵp Rhwydwaith Arloesedd LinkedIn gymryd rhan mewn trafodaethau amserol ar arloesedd a chydweithredu, a derbyn manylion cynnar am ddigwyddiadau sydd ar y gweill.

Mae yna hefyd grŵp LinkedIn i gyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Myfyrwyr â diddordeb mewn busnes

Dylai myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sydd â diddordeb mewn busnes gysylltu â thîm Menter Prifysgol Caerdydd, a fydd yn fwy na pharod i helpu.