Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Haf

Two people look at a laptop in a classroom

Mae ein hail Ysgol Haf flynyddol mewn Ymchwil Iechyd Meddwl Ieuenctid yn digwydd eleni.

Cynhelir y cwrs tri diwrnod ar-lein, yng ngofal y tîm rhyngddisgyblaethol arbenigol yng Nghanolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc ym Mhrifysgol Caerdydd.

Nod y rhaglen yw rhoi sylfaen i ddarpar ymchwilwyr o gefndiroedd clinigol ac anghlinigol mewn ymchwil iechyd meddwl ieuenctid, gan ganolbwyntio'n bennaf ar y gwaith eang a wnawn yng Nghanolfan Wolfson.

Bydd yr ysgol haf yn cael ei chyflwyno gan ymchwilwyr o'r radd flaenaf sy’n rhan o’r ganolfan nodedig, a fydd yn arwain sgyrsiau a gweithdai yn eu meysydd arbenigedd, gan ganolbwyntio ar ddeall achosion problemau iechyd meddwl y glasoed a all lywio ffyrdd effeithiol newydd o gynnig cymorth ymarferol i bobl ifanc.

Mae'r ysgol haf yn cynnwys sgyrsiau ar amrywiaeth o bynciau ym maes dulliau a chanfyddiadau ymchwil iechyd meddwl ieuenctid, gan ddefnyddio disgyblaethau epidemioleg, geneteg, niwrowyddoniaeth a datblygu ymyriadau, gan gynnwys:

 • Heriau ar gyfer iechyd meddwl ieuenctid a'r dirwedd bresennol
 • Safbwyntiau byd-eang ar raglenni a pholisïau iechyd meddwl
 • Atal iselder ymhlith pobl ifanc
 • Iechyd meddwl mewn ysgolion a gwerthuso ymyriadau cymhleth
 • Ymchwil geneteg seiciatrig ym maes iechyd meddwl ieuenctid
 • Hunanladdiad a hunan-niweidio ymhlith pobl ifanc

Mae'r ysgol haf hefyd yn cynnwys gweithdai rhyngweithiol ar bynciau sy’n cynnwys cyngor ar yrfa ymchwil, pwysigrwydd cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil, a sut gall ymchwilwyr helpu i sicrhau bod canfyddiadau'n cael eu trosi'n bolisi i'r llywodraeth.

Rhaglen

Rhaglen rithwir Ysgol Haf Wolfson ar gyfer 2022:

AmserGweithgaredd
10:00             Croeso a chyflwyniad
 Yr Athro Frances Rice 
10:20Safbwyntiau byd-eang ar raglenni a pholisïau iechyd meddwl
Dr Yulia Shenderovich
11:30Atal Iselder
Yr Athro Frances Rice
13:30Pwysigrwydd a chymhwyso niwrowyddoniaeth
mewn seiciatreg

Yr Athro Jeremy Hall
14:30

Gweithdai mewn ystafelloedd ymneilltuo
Dylai'r rhai sy'n bresennol nodi yn eu cais pa weithdy yr hoffent ei fynychu.

 • Cyflwyniad i Grŵp Cynghori Ieuenctid Canolfan Wolfson
  Emma Meilak
 • Defnyddio data arferol mewn ymchwil iechyd meddwl
  Dr Foteini Tseliou
 • Iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc sydd wedi profi gofal
  Dr Rebecca Anthony
15:30

Diwedd y diwrnod cyntaf

AmserGweithgaredd
09:30am          Coffi rhithiol gyda siaradwyr dydd Llun
10:00amCroeso a trosolwg
Yr Athro Anita Thapar
10:10amHeriau i iechyd meddwl ieuenctid a'r tirwedd presennol
Yr Athro Anita Thapar
11:20amIechyd meddwl mewn ysgolion a gwerthuso ymyriadau cymhleth
Yr Athro Graham Moore
1:20pmSut mae iechyd meddwl rhieni yn effeithio ar iechyd meddwl plant?
Dr Vicky Powell
2:30pm

Gweithdai mewn ystafelloedd ymneilltuo
Dylai'r rhai sy'n bresennol nodi yn eu cais pa weithdy yr hoffent ei fynychu.

 • Gyrfaoedd ymchwil i ddarpar fyfyrwyr
  Dr Will Davies
 • Gyrfaoedd ymchwil i glinigwyr
  Dr Rhys Bevan Jones a Dr Olga Eyre
 • Arferion gwyddoniaeth agored
  Dr Amy Shakeshaft
3:30pm

Diwedd yr ail ddiwrnod

AmserGweithgaredd
9:30             Coffi rhithiol gyda siaradwyr dydd Mawrth
Croeso i’r holl fynychwyr a siaradwyr
10:00Croeso a throsolwg
Tîm ysgol haf
10:10Hunanladdiad a hunan-niweidioYr Athro Ann John
11:20Tueddiadau seciwlar ym maes iechyd meddwl pobl ifancYr Athro Stephan Collishaw
13:20Geneteg
Dr Joanna Martin
14:30

Gweithdai mewn ystafelloedd ymneilltuo
Dylai'r rhai sy'n bresennol nodi yn eu cais pa weithdy yr hoffent ei fynychu..

 • Cyflwyniad i adnoddau ac ymyriadau iechyd meddwl ar-lein ar gyfer pobl ifanc
  Dr Rhys Bevan-Jones and Dr Olga Eyre
 • Trosi canfyddiadau ymchwil yn bolisi
  Dr Chris Eaton
 • Pwysigrwydd cyd-gynhyrchu mewn gwaith Cynnwys Cleifion Cyhoeddus (PPI)
  Sophie Jones, ALPHA DECIPHer
15:30Cloi a ffarwelio

Sylwch y bydd yr holl sgyrsiau a gweithdai yn cael eu cyflwyno yn Saesneg.

Siaradwyr

Cyflwynir y rhaglen gan arbenigwyr yn eu priod feysydd.

 • Yr Athro Stephan Collishaw
 • Yr Athro Jeremy Hall
 • Yr Athro Ann John
 • Yr Athro Graham Moore
 • Yr Athro Frances Rice
 • Yr Athro Anita Thapar
 • Dr Rhys Bevan Jones
 • Dr Chris Eaton
 • Dr Olga Eyre
 • Dr Will Davies
 • Dr Joanna Martin
 • Dr Victoria Powell
 • Dr Yulia Shenderovich
 • Dr Foteini Tseliou
 • Dr Amy Shakshaft
 • Emma Meilak
 • Sophie Jones

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

Mae'r ysgol haf wedi'i hanelu at wyddonwyr ymchwil (MSc, PhD, Ôl-ddoethurol neu wedi cwblhau BSc) a hyfforddeion clinigol (Hyfforddiant Sylfaen/Craidd/Arbenigedd) sydd â diddordeb mewn symud i ymchwil iechyd meddwl ieuenctid, neu'r rhai sydd am gael cyflwyniad i'r maes.

Cewch fynychu ein hysgol haf yn rhad ac am ddim.

Sut mae gwneud cais

Mae’r cyfnod gwneud cais am Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2023 bellach wedi dod i ben.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais ar gyfer Ysgol Haf 2024, dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol neu cofrestrwch i gael ein rhestr bostio fydd yn cynnwys y newyddion diweddaraf.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc