Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Haf

Two people look at a laptop in a classroom

Cynhelir ein Hysgol Haf flynyddol gyntaf mewn Ymchwil Iechyd Meddwl Ieuenctid eleni.

Cynhelir y cwrs tri diwrnod ar-lein, yng ngofal y tîm rhyngddisgyblaethol arbenigol yng Nghanolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc ym Mhrifysgol Caerdydd.

Nod y rhaglen yw rhoi sylfaen i ddarpar ymchwilwyr o gefndiroedd clinigol ac anghlinigol mewn ymchwil iechyd meddwl ieuenctid, gan ganolbwyntio'n bennaf ar y gwaith eang a wnawn yng Nghanolfan Wolfson.

Bydd yr ysgol haf yn cael ei chyflwyno gan ymchwilwyr o'r radd flaenaf sy’n rhan o’r ganolfan nodedig, a fydd yn arwain sgyrsiau a gweithdai yn eu meysydd arbenigedd, gan ganolbwyntio ar ddeall achosion problemau iechyd meddwl y glasoed a all lywio ffyrdd effeithiol newydd o gynnig cymorth ymarferol i bobl ifanc.

Mae'r ysgol haf yn cynnwys sgyrsiau ar amrywiaeth o bynciau ym maes dulliau a chanfyddiadau ymchwil iechyd meddwl ieuenctid, gan ddefnyddio disgyblaethau epidemioleg, geneteg, niwrowyddoniaeth a datblygu ymyriadau, gan gynnwys:

 • Heriau ar gyfer iechyd meddwl ieuenctid a'r dirwedd bresennol
 • Y dull datblygiadol o ymchwilio a dadansoddi data hydredol
 • Atal iselder ymhlith pobl ifanc
 • Iechyd meddwl mewn ysgolion a gwerthuso ymyriadau cymhleth
 • Ymchwil geneteg seiciatrig ym maes iechyd meddwl ieuenctid
 • Hunanladdiad a hunan-niweidio ymhlith pobl ifanc

Mae'r ysgol haf hefyd yn cynnwys gweithdai rhyngweithiol ar bynciau sy’n cynnwys cyngor ar yrfa ymchwil, pwysigrwydd cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil, a sut gall ymchwilwyr helpu i sicrhau bod canfyddiadau'n cael eu trosi'n bolisi i'r llywodraeth.

Rhaglen

Rhaglen rithwir Ysgol Haf Wolfson ar gyfer 2022:

AmserGweithgaredd
10:00             Croeso a chyflwyniad
Yr Athro Stephan Collishaw a'r Yr Athro Frances Rice 
10:20Dull datblygiadol a dadansoddiad hydredol
Dr Lucy Riglin
11:30Tueddiadau seciwlar yn iechyd meddwl pobl ifanc
Yr Athro Stephan Collishaw
13:30Pwysigrwydd a chymhwyso niwrowyddoniaeth
mewn seiciatreg

Yr Athro Jeremy Hall
14:30

Gweithdai mewn ystafelloedd ymneilltuo
Dylai'r rhai sy'n bresennol nodi yn eu cais pa weithdy yr hoffent ei fynychu.

 • Cyflwyniad i Grŵp Cynghori Ieuenctid Canolfan Wolfson
  Emma Meilak
 • Gyrfaoedd ymchwil i ddarpar fyfyrwyr
  Dr Will Davies
 • Gyrfaoedd ymchwil i glinigwyr
  Dr Rhys Bevan-Jones and Dr Olga Eyre
15:30

Diwedd y diwrnod cyntaf

19:00Sesiwn gymdeithasol rithwir i fynychwyr
AmserGweithgaredd
09:30             Croeso a throsolwg
Dr Chris Eaton 
09:40Heriau ar gyfer iechyd meddwl ieuenctid a'r dirwedd bresennol
Yr Athro Anita Thapar
10:50Atal iselder
Yr Athro Frances Rice
12:50Sut mae iechyd meddwl rhieni yn effeithio ar
iechyd meddwl plant?

Yr Athro Frances Rice
14:00

Gweithdai mewn ystafelloedd ymneilltuo
Dylai'r rhai sy'n bresennol nodi yn eu cais pa weithdy yr hoffent ei fynychu.

 • Defnyddio data rheolaidd mewn ymchwil iechyd meddwl 
  Dr Foteini Tseliou
 • Arferion gwyddoniaeth agored
  Dr Yulia Shenderovich
15:00

Diwedd yr ail ddiwrnod

AmserGweithgaredd
9:30             Coffi rhithwir a dal i fyny
Croeso i’r holl fynychwyr a siaradwyr
10:00Croeso a throsolwg
Dr Chris Eaton
10:10Iechyd meddwl mewn ysgolion a gwerthuso ymyriadau cymhleth
Yr Athro Graham Moore
11:20Geneteg
Dr Joanna Martin
13:20Hunanladdiad a hunan-niweidio
Yr Athro Ann John
14:30

Gweithdai mewn ystafelloedd ymneilltuo
Dylai'r rhai sy'n bresennol nodi yn eu cais pa weithdy yr hoffent ei fynychu..

 • Cyflwyniad i adnoddau ac ymyriadau iechyd meddwl ar-lein ar gyfer pobl ifanc
  Dr Rhys Bevan-Jones and Dr Olga Eyre
 • Trosi canfyddiadau ymchwil yn bolisi
  Dr Chris Eaton a Karen Cornish, Llywodraeth Cymru
 • Pwysigrwydd cyd-gynhyrchu mewn gwaith Cynnwys Cleifion Cyhoeddus (PPI)
  Sophie Jones, ALPHA DECIPHer
15:30Cloi a ffarwelio

Sylwch y bydd yr holl sgyrsiau a gweithdai yn cael eu cyflwyno yn Saesneg.

Siaradwyr

Cyflwynir y rhaglen gan arbenigwyr yn eu priod feysydd.

 • Yr Athro Stephan Collishaw
 • Yr Athro Jeremy Hall
 • Yr Athro Ann John
 • Yr Athro Graham Moore
 • Yr Athro Simon Murphy
 • Yr Athro Frances Rice
 • Yr Athro Anita Thapar
 • Dr Rhys Bevan Jones
 • Dr Chris Eaton
 • Dr Olga Eyre
 • Dr Will Davies
 • Dr Joanna Martin
 • Dr Victoria Powell
 • Dr Lucy Riglin
 • Dr Yulia Shenderovich
 • Dr Foteini Tseliou

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

Mae'r ysgol haf wedi'i hanelu at wyddonwyr ymchwil (MSc, PhD, Ôl-ddoethurol neu wedi cwblhau BSc) a hyfforddeion clinigol (Hyfforddiant Sylfaen/Craidd/Arbenigedd) sydd â diddordeb mewn symud i ymchwil iechyd meddwl ieuenctid, neu'r rhai sydd am gael cyflwyniad i'r maes.

Cewch fynychu ein hysgol haf yn rhad ac am ddim.

Sut mae gwneud cais

Rydym bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer Ysgol Haf Wolfson mewn Ymchwil Iechyd Meddwl Ieuenctid tan 27 Mehefin 2022.

I gyflwyno cais, llenwch ein ffurflen gais ar-lein.

Yn eich ffurflen gais, nodwch pa sesiwn gweithdy yr hoffech ei mynychu bob dydd. Mae hyn er mwyn caniatáu i ni amcangyfrif niferoedd ar gyfer pob gweithdy.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc