Ewch i’r prif gynnwys

Youth Advisory Group

Mae gennym gyfleoedd cyffrous i bobl ifanc gymryd rhan yn ein hymchwil.

Mae Canolfan Wolfson yn dymuno gosod profiadau a lleisiau pobl ifanc wrth galon ein gwaith.

Rydym ni'n awyddus i recriwtio pobl ifanc 14-25 oed â phrofiad o fyw gydag iechyd meddwl i ymuno â'n Grŵp Cynghori Ieuenctid newydd.

Bydd aelodau'n cael cyfle i fod yn rhan weithredol o fenter ymchwil newydd o bwys ym maes iechyd meddwl pobl ifanc.

Sut i'n helpu ni

Trwy ymuno â Grŵp Cynghori Ieuenctid Canolfan Wolfson, byddwch yn:

  • Helpu i ffurfio gwaith y Ganolfan trwy gynghori ar y cwestiynau ymchwil sy'n bwysig i bobl ifanc.
  • Ein cynghori ni ar sut rydyn ni'n cynnal ein hymchwil.
  • Ein cynorthwyo ni i ddeall beth mae'r canfyddiadau ymchwil yn ei olygu i bobl ifanc.
  • Awgrymu sut y gellid defnyddio'r canfyddiadau i wella'r hyn sy'n digwydd mewn bywyd go iawn i bob ifanc sy'n byw gyda phrofiadau iechyd meddwl.

Beth sy'n gysylltiedig?

Rydym yn cynnal cyfres o gyfarfodydd ar-lein rheolaidd, unwaith y mis, lle gwahoddir grŵp bach o bobl ifanc i rannu barn ar flaenoriaethau ac i'n cynghori ar ymchwil am iechyd meddwl pobl ifanc.

Pam ymuno â ni?

Yn gyfnewid am fod yn rhan o'n grŵp cynghori, byddwch yn:

Cael clywed eich llais

  • Gall eich barn effeithio'n uniongyrchol ar bolisi iechyd meddwl yma yng Nghymru. Bydd eich barn yn cael ei bwydo'n ôl i bartneriaid yn ein Bwrdd Gweithredu ac Ymgysylltu sy'n cynnwys cynghorwyr i Lywodraeth Cymru, llunwyr polisïau ac elusennau sy'n cefnogi iechyd meddwl pobl ifanc, yn ogystal â phobl sy'n gweithio i bobl ifanc fel meddygon a seicolegwyr a gyda nhw.

Dysgu sgiliau newydd

  • Derbyn hyfforddiant mewn dulliau ymchwil wrth i chi ein cynghori ar ein gwaith, drwy dasgau fel archwilio ceisiadau am grantiau neu gyfrannu at sesiynau gyda'n hymchwilwyr gwyddonol.

Rhoi hwb i'ch CV

  • Gallwn ddarparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi, gan gynnwys ysgrifennu CV, cadeirio cyfarfod, a chynhyrchu cynnwys digidol ar gyfer ein llwyfannau gwe a chyfryngau cymdeithasol.

Rydym yn deall bod eich amser yn werthfawr. Bydd aelodau'r grŵp yn derbyn taleb o £20 am gymryd rhan ym mhob sesiwn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y grŵp cynghori neu os oes gennych unrhyw bryderon yr hoffech eu trafod gyda ni, gallwch siarad ag aelod o'r tîm ymchwil.

I wneud cais, llenwch y ffurflen fer hon.

Yr Athro Frances Rice

Yr Athro Frances Rice

Senior Lecturer, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
ricef2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8384
Emma Meilak

Emma Meilak

Public Involvement Officer / Administrative Officer, Wolfson Centre for Young People's Mental Health

Email
meilake@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8479