Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Rydym wedi cynhyrchu nifer o bapurau ymchwil, adroddiadau prosiect a gwefannau sy'n ymwneud â'n hymchwil ym meysydd iaith, llenyddiaeth a diwylliant.

Adolygiad o Waith y Mentrau Iaith, y Cynlluniau Gweithredu Iaith a Chynllun Hybu’r Gymraeg Aman Tawe, 2013

Nod yr adolygiad yw llunio adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cymru ar waith y mentrau, gwaith y Cynlluniau Gweithredu Iaith a gwaith Cynllun Hybu’r Gymraeg Aman Tawe. Disgwylir i’r argymhellion effeithio ar bolisïau Llywodraeth Cymru ym maes cynllunio ieithyddol cymunedol yn y tymor canol.

Gwefan Ann Griffiths

Yn 2003 lansiwyd gwefan ddwyieithog gan Brifysgol Caerdydd ar gyfer astudio bywyd a gwaith Ann Griffiths (1776-1805), un o feirdd mwyaf Cymru ac un o feirdd crefyddol mawr Ewrop.

Prosiect Dafydd ap Gwilym

Nod y prosiect cyffrous hwn, a noddwyd gan yr AHRC ac a arweinwyd gan yr Athro Dafydd Johnston o Brifysgol Abertawe, oedd cynhyrchu golygiad electronig o waith Dafydd ap Gwilym, bardd pwysicaf Cymru yn yr Oesoedd Canol.

Dysgu Cymraeg fel Ail Iaith

Bwriad y prosiect ymchwil hwn yw ystyried ymha ffyrdd y gellir gwella'r modd y trosglwyddir yr iaith Gymraeg i oedolion.

Prosiect Swyddfa'r Comisynydd Iaith yng Nghymru, Iwerddon a Chanada

Diben yr astudiaeth arloesol hon o weithrediad polisi ieithoedd swyddogol yng Nghymru, Iwerddon a Chymru yw gwneud cyfraniad ar sail tystiolaeth i bolisi cyhoeddus, a hynny o fewn endid wleidyddol ranbarthol sy’n graddol esblygu.

Gwefan Baledi Cymru

Roedd cynhyrchu taflenni baledi yn ei anterth yng Nghymru yn y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Gan mwyaf, pamffledi wyth-ochr oedd taflenni baledi’r ddeunawfed ganrif, ond rhai pedair-ochr oeddynt yn arferol yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Prosiect Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425

Mae rhyddiaith y cyfnod canol wedi goroesi mewn dros bedwar ugain o lawysgrifau a luniwyd rhwng tua 1250 a 1450. Mae’r corff hwn yn cynnwys y cyfreithiau, gweithiau hanesyddol, crefyddol, meddygol, a gramadegol, chwedlau wedi eu cyfieithu o’r Lladin a’r Ffrangeg, ac, wrth gwrs, chwedlau’r Mabinogion.

Guto'r Glyn Project

Guto’r Glyn oedd bardd pwysicaf y bymthegfed ganrif, a bu Dr Dylan Foster Evans yn un o dîm o ysgolheigion a luniodd olygiad ac astudiaeth newydd o’i farddoniaeth.

Yr Hen Lyfrgell

Mae Dr Dylan Foster Evans yn datblygu prosiect newydd cyffrous ar hanes y Gymraeg a’i diwylliant yn ninas Caerdydd, o’r Oesoedd Canol hyd heddiw, Rhagor am brosiect Y Gymraeg yng Nghaerdydd.