Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion ac erthyglau arbennig

Nofel ar Y Silff Lyfrau

30 Medi 2014

Rhyw Flodau Rhyfel, the debut novel of Dr Llŷr Gwyn Lewis, a lecturer at the School of Welsh, has been chosen as one of the volumes of The Bookcase this year.

Myfyrwyr chweched dosbarth yn paratoi ar gyfer Lefelau A gydag Ysgol y Gymraeg

17 Medi 2014

Bu'n wythnos brysur iawn i Ysgol y Gymraeg yr wythnos ddiwethaf wrth inni gynnal Cwrs Cymraeg Caerdydd - cwrs deuddydd i fyfyrwyr y De-orllewin a'r De-ddwyrain sy'n astudio Safon Uwch neu Safon Uwch Gyfrannol Cymraeg.

Celebrating links with Patagonia

Dathlu cysylltiadau â Phatagonia

15 Awst 2014

Cydnabod cysylltiadau ymchwil ac addysgu â’r Wladfa

Hola o Batagonia!

17 Ebrill 2014

Enillodd dwy fyfyrwraig ysgoloriaethau gan Ysgol y Gymraeg, trwy haelioni cynllun 'Prifysgolion Santander', i deithio i'r Wladfa yn ystod gwyliau'r haf.

A range of publications by staff at Cardiff University School of Welsh.

Celebrating staff publications

30 Ionawr 2014

School of Welsh launches staff publications.

Man using a computer in Welsh

Saving minority languages from digital extinction

23 Ionawr 2014

First Minister Carwyn Jones: “We cannot allow the language to be left behind by the latest technologies”.

coleg cymraeg

Hwb i Gaerdydd ar ddechrau tymor newydd

26 Medi 2013

Mae arian gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi rhoi hwb i ddarpariaeth Gymraeg mewn prifysgolion ar draws de Cymru

Wales flag

The School of Welsh in the Eisteddfod

2 Awst 2013

From poetry and book launches to talks on fracking and diseases of the brain; Cardiff University's line up for this year's Eisteddfod promises to be both entertaining and stimulating.

Gwella safonau Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth

7 Rhagfyr 2012

Cyfranogwyr yn y Cynllun Sabothol Cymraeg yn cael eu cydnabod am eu cyflawniadau.

Ieithoedd modern

12 Tachwedd 2012

Astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.