Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion ac erthyglau arbennig

A man wearing headphones plays a keyboard.

Ymchwilydd yn cyrraedd rhestr fer Cân i Gymru

26 Chwefror 2024

Mae cân un o ddarlithwyr Ysgol y Gymraeg wedi cyrraedd rhestr fer Cân i Gymru 2024.

Llun o fenyw yn dal llyfr ac yn gwenu ar y camera.

Cyn-fyfyriwr 'wedi cyffroi’n lân' yn sgîl cyhoeddi ei nofel

8 Rhagfyr 2023

Mae un o gyn-fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg wedi ysgrifennu nofel a gaiff ei chyhoeddi yn ystod yr wythnosau nesaf.

Logo gwyn ar gefndir porffor.

Canlyniadau arolwg gwych a chyfarwyddwr newydd i ganolfan Dysgu Cymraeg Caerdydd

23 Hydref 2023

Mae canolfan Dysgu Cymraeg Caerdydd, sydd wedi’i lleoli yn Ysgol y Gymraeg, wedi derbyn adroddiad disglair yn dilyn arolwg diweddar gan Estyn.

Mae dyn sy'n gwisgo siaced glas tywyll a sbectol yn gwenu.

Yn cyflwyno'r myfyriwr PhD, Jack Pulman-Slater

18 Medi 2023

Mae Jack Pulman-Slater yn fyfyriwr ymchwil PhD yn Ysgol y Gymraeg. Isod, mae e'n sôn am ei ymchwil a beth wnaeth ei ddenu i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dwy ddynes a dyn yn sefyll gyda'i gilydd yn gwenu.

Plant ysgolion cynradd yn elwa diolch i’r Cynllun Sabothol Cenedlaethol

26 Gorffennaf 2023

Mae plant o ddwy ysgol gynradd yng Nghymru wedi datblygu perthynas arbennig gyda’i gilydd diolch i’r Cynllun Sabothol Cenedlaethol.

Mae dau ddyn yn gwenu at y camera. Mae un dyn yn dal gwobr ac yn gwisgo crys glas siecrog ac mae'r llall yn gwisgo crys gwyn.

Gwobr arbennig i un o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg

29 Mehefin 2023

Mae un o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg wedi derbyn gwobr addysg uwch mewn seremoni arbennig.

Pedwar person yn sefyll mewn llinell yn gwenu ar y camera. Mae yna ddau ddyn ar y chwith a dwy fenyw ar y dde.

Ysgol y Gymraeg yn croesawu academyddion o Ewrop

2 Mehefin 2023

Mae tri academydd Ewropeaidd wedi ymweld ag Ysgol y Gymraeg yn ddiweddar i drafod y Gymraeg.

Llun o fand yn perfformio. Mae dau o aelodau'r band yn chwarae gitâr trydan ac yn canu ac mae'r aelod arall o'r band yn chwarae'r drymiau.

Aelod o staff Ysgol y Gymraeg yn rhan o ŵyl gerddoriaeth Focus Wales

1 Mehefin 2023

Mae un o staff Ysgol y Gymraeg wedi cymryd rhan mewn gwaith ymchwil mewn gŵyl gerddoriaeth ddiweddar yn Wrecsam.

A singer stands on stage and sings in the foreground with a guitar player in the background

Cerddorion yr iaith Gymraeg a’r iaith Māori dan y llifolau

3 Mai 2023

Mae ymchwilwyr yn astudio beth mae'n ei olygu i fod yn perfformio mewn iaith leiafrifol

Llun o fenyw gyda gwallt golau yn gwenu at y camera gyda chefndir coch.

Cymrodoriaeth er Anrhydedd i gyn-bennaeth yr ysgol

25 Ebrill 2023

Mae cyn-bennaeth Ysgol y Gymraeg, yr Athro Sioned Davies, wedi’i hurddo yn Gymrawd er Anrhydedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.