Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion ac erthyglau arbennig

Fflagiau stryd yn y Gelli Gandryll yn ystod yr ŵyl

Academyddion i rannu eu hymchwil yng Ngŵyl y Gelli

21 Mai 2024

Cynhelir sgyrsiau yn y dathliad blynyddol hwn o lenyddiaeth a'r celfyddydau

Mae dau ddyn yn sefyll ac yn gwenu wrth y camera. Mae'r ddau ddyn yn gwisgo siwt ac yn sefyll o flaen baner las.

Dathlu cyfraniad un o Athrawon Emeritws yr Ysgol i bolisi iaith

27 Mawrth 2024

Mae arbenigwyr rhyngwladol wedi dod ynghyd i ddiolch i’r Athro Emeritws Colin H. Williams am ei gyfraniad i bolisi iaith.

Dyn yn gwenu ar ddiwrnod heulog.

Cyn-fyfyriwr ymchwil yn cyhoeddi llyfr newydd

29 Chwefror 2024

Mae un o gyn-fyfyrwyr ymchwil Ysgol y Gymraeg wedi cyhoeddi llyfr newydd.

Mae dyn sy'n gwisgo clustffonau yn chwarae bysellfwrdd.

Ymchwilydd yn cyrraedd rhestr fer Cân i Gymru

26 Chwefror 2024

Mae cân un o ddarlithwyr Ysgol y Gymraeg wedi cyrraedd rhestr fer Cân i Gymru 2024.

Llun o fenyw yn dal llyfr ac yn gwenu ar y camera.

Cyn-fyfyriwr 'wedi cyffroi’n lân' yn sgîl cyhoeddi ei nofel

8 Rhagfyr 2023

Mae un o gyn-fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg wedi ysgrifennu nofel a gaiff ei chyhoeddi yn ystod yr wythnosau nesaf.

Logo gwyn ar gefndir porffor.

Canlyniadau arolwg gwych a chyfarwyddwr newydd i ganolfan Dysgu Cymraeg Caerdydd

23 Hydref 2023

Mae canolfan Dysgu Cymraeg Caerdydd, sydd wedi’i lleoli yn Ysgol y Gymraeg, wedi derbyn adroddiad disglair yn dilyn arolwg diweddar gan Estyn.

Mae dyn sy'n gwisgo siaced glas tywyll a sbectol yn gwenu.

Yn cyflwyno'r myfyriwr PhD, Jack Pulman-Slater

18 Medi 2023

Mae Jack Pulman-Slater yn fyfyriwr ymchwil PhD yn Ysgol y Gymraeg. Isod, mae e'n sôn am ei ymchwil a beth wnaeth ei ddenu i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dwy ddynes a dyn yn sefyll gyda'i gilydd yn gwenu.

Plant ysgolion cynradd yn elwa diolch i’r Cynllun Sabothol Cenedlaethol

26 Gorffennaf 2023

Mae plant o ddwy ysgol gynradd yng Nghymru wedi datblygu perthynas arbennig gyda’i gilydd diolch i’r Cynllun Sabothol Cenedlaethol.

Mae dau ddyn yn gwenu at y camera. Mae un dyn yn dal gwobr ac yn gwisgo crys glas siecrog ac mae'r llall yn gwisgo crys gwyn.

Gwobr arbennig i un o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg

29 Mehefin 2023

Mae un o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg wedi derbyn gwobr addysg uwch mewn seremoni arbennig.

Pedwar person yn sefyll mewn llinell yn gwenu ar y camera. Mae yna ddau ddyn ar y chwith a dwy fenyw ar y dde.

Ysgol y Gymraeg yn croesawu academyddion o Ewrop

2 Mehefin 2023

Mae tri academydd Ewropeaidd wedi ymweld ag Ysgol y Gymraeg yn ddiweddar i drafod y Gymraeg.