Ewch i’r prif gynnwys

Cyfiawnder

Yn ogystal â threfn gyfansoddiadol Cymru, mae’n cyhoeddiadau am gyfiawnder yn trafod awdurdodaeth gyfreithiol, cyfiawnder a charcharu.

Covid-19 a Carcharu yng Nghymru

Covid-19 a Carcharu yng Nghymru

14 Ebrill 2020

Wrth i bandemig Covid-19 ddadwreiddio arferion confensiynol ymhob agwedd a maes o fywyd, mae hefyd yn cyflwyno her ar raddfa a chymhlethdod digynsail i staff carchardai a swyddogion iechyd yng Nghymru. Yn yr adroddiad byr hwn, cyflwynir y data diweddaraf ynglŷn â phoblogaeth carchardai Cymru. Ei nod yw cynnig eglurder ynglŷn â chyflwr presennol ystâd carchardai Cymru, ac yng ngwyneb y data yma, yr heriau tebygol a gaiff eu hwynebu gan y sawl sydd yn gweithio i’r sector hwn, yn ystod y cyfnod argyfyngus yma.

DownloadPDF

International Evidence on Driving Down Imprisonment Rates

International Evidence on Driving Down Imprisonment Rates

25 Medi 2019

Dadansoddodd ymchwilwyr gyfraddau carcharu ac ymagweddau at bolisi cosbi yng Nghaliffornia, Efrog Newydd, Texas, y Ffindir, Portiwgal a'r Iseldiroedd. Roedd pump o'r chwe system a astudiwyd wedi llwyddo i ostwng eu cyfraddau carcharu.

DownloadPDF

Dedfrydu a Charcharu yng Nghymru: Ffeil Ffeithiau 2018

Dedfrydu a Charcharu yng Nghymru: Ffeil Ffeithiau 2018

7 Awst 2019

Ffeil feithiau ar ddedfrydu a charcharu yng Nghymru, sy'n cynnwys data ar gyfer 2018.

DownloadPDF

Gwariant cyhoeddus ar y system gyfiawnder i Gymru

Gwariant cyhoeddus ar y system gyfiawnder i Gymru

5 Awst 2019

Fel rhan o broject Canolfan Llywodraethiant Cymru ar Gyfiawnder ac Awdurdodaeth yng Nghymru, mae’r adroddiad yn edrych ar raddfa a chyfansoddiad gwariant cyhoeddus ar y system gyfiawnder i Gymru ar hyn o bryd. Mae’r adroddiad hefyd yn adolygu tueddiadau diweddar ers dechrau’r mesurau llymder, yn ogystal â rhoi cymariaethau gyda gwariant yng ngwledydd eraill y DG.

DownloadPDF

Goblygiadau Cyllidol Datganoli Cyfiawnder

Goblygiadau Cyllidol Datganoli Cyfiawnder

2 Awst 2019

Mae'r adroddiad hwn yn asesu goblygiadau cyllidol a chyllidebol posibl datganoli cyfrifoldeb am gyfiawnder i Lywodraeth Cymru.

DownloadPDF

Yr Economi Gyfreithiol yng Nghymru

Yr Economi Gyfreithiol yng Nghymru

27 Mai 2019

Mae'r adroddiad hwn yn manylu ar y data sydd ar gael ar y sector cyfreithiol yng Nghymru, i ddadansoddi ei faint, ei strwythur a'i ryngweithio â gweddill economi Cymru. Asesir cryfder economi gyfreithiol Cymru hefyd o'i chymharu â gwledydd a rhanbarthau eraill y DG.

DownloadPDF

Amddifadedd a Charchariad: Tystiolaeth Atodol

Amddifadedd a Charchariad: Tystiolaeth Atodol

6 Mai 2019

Cyflwynodd Dr Greg Davies a Dr Robert Jones dystiolaeth atodol ar amddifadedd a charchariad i ymchwiliad gan y Cynulliad Cenedlaethol am hawliau pleidleisio i garcharorion.

DownloadPDF

Darparu Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar yr Ystâd Carchardai i Oedolion: Tystiolaeth Ysgrifenedig

Darparu Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar yr Ystâd Carchardai i Oedolion: Tystiolaeth Ysgrifenedig

28 Mawrth 2019

Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd wedi cyflwyno'r data diweddaraf ar gyllid gofal iechyd, marwolaethau yn y carchar, digwyddiadau hunan-niwed a chamddefnyddio sylweddau i ymchwiliad yn y Cynulliad Cenedlaethol..

DownloadPDF

Cyfiawnder wrth y Rhwyg yng Nghymru

Cyfiawnder wrth y Rhwyg yng Nghymru

1 Mawrth 2019

Mae'r adroddiad hwn yn cynrychioli'r ymgais systematig gyntaf gan academyddion i archwilio gweithrediad y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru ar ôl datganoli. Mae'r adroddiad yn egluro sefyllfa benodol yng Nghymru sy'n gweld cyfrifoldebau Llywodraeth y DG a Chymru yn gorgyffwrdd o fewn yr un gofod polisi.

DownloadPDF

Sentencing and Immediate Custody in Wales: A Factfile

Sentencing and Immediate Custody in Wales: A Factfile

16 Ionawr 2019

Mae'r adroddiad yn amlinellu cymhariaeth ystadegol fanwl o ffigyrau ynghylch dedfrydu a charcharu yng Nghymru a Lloegr. Mae gan Gymru ganran uwch o’i phoblogaeth gyffredinol yn y carchar na Lloegr bob blwyddyn ers 2013, pan ddaeth y data ar gael.

DownloadPDF

Hawliau Pleidleisio i Garcharorion: Tystiolaeth Ysgrifenedig

Hawliau Pleidleisio i Garcharorion: Tystiolaeth Ysgrifenedig

1 Ionawr 2019

Cyflwynodd Dr Greg Davies a Dr Robert Jones dystiolaeth ysgrifenedig i ymchwiliad Cynulliad Cenedlaethol am hawliau pleidleisio i garcharorion.

DownloadPDF

Tystiolaeth ar gyfer y Pwyllgor Materion Cymreig

Tystiolaeth ar gyfer y Pwyllgor Materion Cymreig

10 Medi 2018

Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cyflwyno cyfres newydd o ganfyddiadau ar gyffuriau, alcohol a digartrefedd gerbron y Pwyllgor Materion Cymreig yn Nhŷ’r Cyffredin.

DownloadPDF

Imprisonment in Wales: A Breakdown by Local Authority

Imprisonment in Wales: A Breakdown by Local Authority

1 Awst 2018

This report, which reveals the most detailed picture yet of the prison population in Wales, includes two previously unseen data sets.

DownloadPDF

Imprisonment in Wales: A Factfile

Imprisonment in Wales: A Factfile

1 Mehefin 2018

For the first time, this report gathers a range of data to reveal the performance of prisons in Wales, the status of all prisoners from Wales and where they are being held.

DownloadPDF

Justice in Wales: Principles, Progress and Next Steps

Justice in Wales: Principles, Progress and Next Steps

1 Medi 2016

This report is the first output from a new line of research by the Wales Governance Centre on justice in Wales.

DownloadPDF

Justice for Wales

Justice for Wales

1 Medi 2015

This is a publication by the Justice for Wales group, a gathering of lawyers who have come together in a non-partisan campaign to call for the re-establishment of a Welsh jurisdiction.

DownloadPDF