Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrau

Amryw lyfrau mae’n staff academaidd wedi’u hysgrifennu.

Englishness

Teitl llawn: Englishness: The Political Force Transforming Britain
Awduron: Ailsa Henderson a Richard Wyn Jones
Dyddiad cyhoeddi: Mawrth 2021
Cyhoeddwr: Oxford University Press
ISBN: 9780198870784

Mae'r llyfr hwn, sy’n cynnig dadansoddiad newydd o bwys o Seisnigrwydd fel grym gwleidyddol, yn defnyddio data arolwg unigryw i ddangos bod cysylltiad cryf rhwng Ewrosgeptiaeth Seisnigaidd a gofid am le Lloegr yn y Deyrnas Gyfunol.

Mae'r llyfr yn cyflwyno nifer o ddadleuon newydd a grymus am Brydeindod, gan gynnwys i ba raddau y mae Prydeindod yn golygu pethau tra gwahanol mewn gwahanol rannau o Brydain, a bod hunaniaeth Brydeinig yn mynd law yn llaw ag agweddau gwleidyddol gwahanol – ac weithiau cyferbyniol – ar draws Lloegr, yr Alban, a Chymru.

Englishness: The Political Force Transforming Britain.

The European Union and the Northern Ireland Peace Process

Teitl llawn: The European Union and the Northern Ireland Peace Process
Awdur:
Giada Lagana
Dyddiad cyhoeddi: Rhagfyr 2020
Cyhoeddwyr: Palgrave Macmillan
ISBN: 978-3-030-59116-8 (Hardcover) / 978-3-030-59117-5 (eBook)

Mae ‘The European Union and the Northern Ireland Peace Process’ yn cynnig yr astudiaeth gynhwysfawr gyntaf o sut cyfrannodd yr UE at y brosiect heddychu yng Ngogledd Iwerddon, pwnc sydd wedi bod yn greiddiol i drafodaethau ynghylch Brexit a pherthnasoedd yn yr ynysoedd hyn yn y dyfodol. Mae’r llyfr yn dangos bod y gydberthynas rhwng Gogledd Iwerddon a’r UE wedi bod yn llawer mwy arwyddocaol yn ystod y broses heddychu nag sydd wedi’i awgrymu’n flaenorol.

The European Union and the Northern Ireland Peace Process.

The Fascist Party in Wales?

Teitl llawn: The Fascist Party in Wales?: Plaid Cymru, Welsh Nationalism and the Accusation of Fascism
Awdur:
Richard Wyn Jones
Dyddiad cyhoeddi: April 2014 
Cyhoeddwyr: University of Wales Press
ISBN: 978-1783160563

The Fascist Party in Wales? Plaid Cymru, Welsh Nationalism and the Accusation of Fascism by Richard Wyn Jones

Ers degawdau, mae rhai uchel eu parch yn y wlad hon wedi honni yn aml fod cenedlaetholwyr o Gymry wedi cydymdeimlo â Ffasgaeth yn ystod cyfnod tywyll y 1930au a’r Ail Ryfel Byd. Yn y llyfr hwn, sy’n torri cwys newydd, mae prif esboniwr gwleidyddol Cymru yn asesu a yw’r cyhuddiadau hynny yn wir.

Yn ogystal â thaflu goleuni ar agweddau Plaid Cymru a’i harweinyddion yn ystod y cyfnod o dan sylw, mae’r llyfr hwn yn cynnig dehongliad craff a heriol o natur diwylliant gwleidyddol Cymru.

The Fascist Party in Wales?: Plaid Cymru, Welsh Nationalism and the Accusation of Fascism.

Mae’r llyfr hwn ar gael yn y Gymraeg, hefyd.

Citizenship after the Nation State

Teitl llawn: Citizenship after the Nation State: Regionalism, Nationalism and Public Attitudes in Europe (Comparative Territorial Politics)
Golygwyd gan: Y Dr Ailsa Henderson, yr Athro Charlie Jeffery, Daniel Wincott
Dyddiad cyhoeddi: Tachwedd 2013
Cyhoeddwr: Palgrave Macmillan
ISBN: 978-0230296572

Mae nifer o awduron rhagorol wedi’u harwain gan Charlie Jeffery, Ailsa Henderson a Daniel Wincott yn cnoi cil ar ‘genedlaetholdeb methodolegol’, sef dewis yn ddigwestiwn mai’r ‘genedl-wladwriaeth’ yw’r brif uned ddadansoddi yn y gwyddorau cymdeithasol ers yr Ail Ryfel Byd. Mae’n edrych ar uned ddadansoddi ranbarthol o fewn y wladwriaeth.

Gan ddefnyddio data wedi’u casglu’n arbennig ym 14 rhanbarth pum gwlad yn Ewrop, mae’r llyfr yn ystyried sut mae dinasyddion yn diffinio nodau cyfunol rhanbarthol a chenedlaethol ac yn mynd ati i’w cyflawni.

Citizenship after the Nation State: Regionalism, Nationalism and Public Attitudes in Europe.

Wales Says Yes

Teitl llawn: Wales Says Yes: Devolution and the 2011 Welsh Referendum
Awduron: Richard Wyn Jones a Roger Scully
Dyddiad cyhoeddi: Mawrth 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru
ISBN: 9780708324851

Wales Says Yes: Devolution and the 2011 Welsh Referendum

Mae yn y llyfr hwn ddisgrifiad a dadansoddiad awdurdodol o’r refferendwm yng Nghymru fis Mawrth 2011.

Mae’r llyfr yn defnyddio ymchwil hanesyddol eang i esbonio’r cefndir i’r refferendwm, y rheswm dros ei gynnal a’r hyn oedd i ddeillio ohono.

At hynny, mae’n disgrifio hynt y ddwy ymgyrch cyn y refferendwm - o blaid ac yn erbyn rhagor o bwerau - a graddau amrywiol eu llwyddiant.

Wales Says Yes: Devolution and the 2011 Welsh Referendum.

Equality and Public Policy

Awdur: Paul Chaney
Dyddiad cyhoeddi: Ionawr 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru
ISBN: 9780708323267

Equality and Public Policy: Exploring the Impact of Devolution in the UK by Paul Chaney

Mae cyfleoedd cyfartal yn bwnc llosg. Mae’n sbarduno teimladau cryf ymhlith y rhai sydd o’u plaid a’r rhai sy’n eu herbyn fel ei gilydd.

O achos materion anghydraddoldeb ac anffafrio parhaus, mae’r pwnc ymhlith prif flaenoriaethau gwleidyddol yr 21ain ganrif. Mae dadansoddiadau traddodiadol yn tueddu i ganolbwyntio ar ddatblygiadau ar lefel y wladwriaeth unedol neu Undeb Ewrop.

Mae’r llyfr hwn, fodd bynnag, yn pwysleisio rôl amlwg llywodraethu aml ei haenau ac yn cynnig y dadansoddiad manwl cyntaf sy’n cymharu amryw ymdrechion cyfoes i hybu cyfleoedd cyfartal yn sgîl diwygio cyfansoddiadol yn y Deyrnas Gyfunol.

Equality and Public Policy.

Europe, Regions and Regionalism

Awdur: David M Farrell a Roger Scully
Dyddiad cyhoeddi: Mai 2007
Cyhoeddwr: OUP Rhydychen
ISBN: 9780230231788

Dros y 15 mlynedd diwethaf, mae cefnogaeth y bobl dros integreiddio yn Ewrop wedi gwanhau ac mae awgrymiadau ledled y cyfandir bod Undeb Ewrop yn wynebu argyfwng o ran ei gyfiawnhad.

Roedd llawer yn yr undeb o’r farn y byddai modd datrys y broblem honno trwy roi rhagor o bwerau i Senedd Ewrop, unig sefydliad yr undeb lle mae’r cynrychiolwyr wedi’u hethol yn uniongyrchol.

Prif ddadl y llyfr hwn yw bod Senedd Ewrop wedi methu â chyflawni sawl agwedd ar ei rôl yn gorff cynrychioli er gwaethaf llawer o ymdrechion i hybu a chryfhau ei statws.

Europe, Regions and Regionalism.

Representing Europe’s Citizens?

Awdur: David M Farrell a Roger Scully
Dyddiad cyhoeddi: Mai 2007
Cyhoeddwr: OUP Rhydychen
ISBN: 9780230231788

Representing Europe's Citizens by David M. Farrell and Roger Scully

Dros y 15 mlynedd diwethaf, mae cefnogaeth y bobl dros integreiddio yn Ewrop wedi gwanhau ac mae awgrymiadau ledled y cyfandir bod Undeb Ewrop yn wynebu argyfwng o ran ei gyfiawnhad.

Roedd llawer yn yr undeb o’r farn y byddai modd datrys y broblem honno trwy roi rhagor o bwerau i Senedd Ewrop, unig sefydliad yr undeb lle mae’r cynrychiolwyr wedi’u hethol yn uniongyrchol.

Prif ddadl y llyfr hwn yw bod Senedd Ewrop wedi methu â chyflawni sawl agwedd ar ei rôl yn gorff cynrychioli er gwaethaf llawer o ymdrechion i hybu a chryfhau ei statws.

Representing Europe’s Citizens?.