Ewch i’r prif gynnwys

Datganoli, y cyfansoddiad a pholisi cyhoeddus

Mae’n cyhoeddiadau’n astudio sefyllfa bod yn ymgeisydd mewn etholiad yng Nghymru, trefn Senedd Cymru effeithiol a phob agwedd ar ddatganoli.

Diwygio Gofal Cymdeithasol i Oedolion yng Nghymru

Mae'r adroddiad hwn yn ceisio llywio'r ddadl ar ofal cymdeithasol i oedolion yng Nghymru drwy ganolbwyntio ar ddwy agwedd lle mae angen diwygio: archwilio ac ailystyried pwrpas gofal cymdeithasol, a pholisi a darpariaeth taliadau uniongyrchol.

Sgwrs Ddinesig Genedlaethol am ein Dyfodol Cyfansoddiadol: Araith gan Mick Antoniw AS

Traddododd y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, Mick Antoniw AS, araith yn amlinellu cynlluniau ar gyfer comisiwn cyfansoddiadol newydd i Gymru.

Adeiladu Cyfansoddiad yng Nghymru: Y Ffordd Ymlaen

Gyda rhagweld creu comisiwn newydd i arwain sgwrs ddinesig genedlaethol yn dilyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai, cynullodd y Ganolfan Llywodraethiant Cymru weithdy academaidd i gyfrannu tuag at ei sefydlu, trwy gasglu adlewyrchiadau o brosesau adeiladu cyfansoddiad o’r gorffennol yng Nghymru.

Cyflwyniad: Astudiaeth Etholiad Cymru 2021

Sleidiau o gyflwyniad o ganfyddiadau cychwynnol Astudiaeth Etholiad Cymru 2021.

Ydy’r Alban fel yr oedd hi? Darlith Flynyddol 2020 Canolfan Llywodraethiant Cymru gan Joanna Cherry

Trawsgrifiad llawn o Ddarlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru 2020 a gyflwynwyd gan Joanna Cherry.

UK Internal Market Bill, Devolution and the Union

Mae'r adroddiad hwn, a gyhoeddwyd ar y cyd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru a Chanolfan Newid Cyfansoddiadol Caeredin, yn ateb deg cwestiwn am Fil Marchnad Fewnol y DG. Mae'n canfod bod y Bil yn cael effaith sylweddol ar ddatganoli.

The Constitutional Implications of the UK Internal Market proposals

Ysgrifennwyd yr adroddiad yma gan yr Athro Dan Wincott a'r Athro Jo Hunt o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ar gyfer Senedd Cymru. Mae'n trafod goblygiadau cyfansoddiadol y Bil Marchnad Fewnol y DG a'r gwaith cysylltiedig ar gysylltiadau rhynglywodraethol a fframweithiau cyffredin.

Marchnad Fewnol y Deyrnas Gyfunol - Papur Briffio

Bwriedir y ddogfen friffio hon ar gyfer sefydliadau trydedd sector er mwyn cefnogi dealltwriaeth o oblygiadau Bil Marchnad Fewnol y Deyrnas Gyfunol - sef darn enfawr o ddeddfwriaeth Brexit. Cafodd ei ysgrifennu gan Charles Whitmore, sydd yn Gydymaith Ymchwil gyda Chanolfan Llywodraethiant Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru fel rhan o Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit.

The Added-Value of the Ireland-Wales Cooperation Programme

Mae'r adroddiad hwn yn archwilio ac yn dadansoddi'r Rhaglen Gydweithredu 'Interreg' Iwerddon Cymru a gynhaliwyd rhwng 2014 a 2020.

UK Internal Market Consultation: A response from the Wales Civil Society Forum on Brexit

Mae'r ymateb ymgynghori hwn gan Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit wedi'i anfon at Ymgynghoriad Marchnad Fewnol Llywodraeth y DG.

Brexit, Devolution and the General Election: 2019 Wales Governance Centre Annual Lecture by Philip Rycroft

Trawsgrifiad llawn 'Brexit, Datganoli a'r Etholiad Cyffredinol', Darlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru 2019, a gyflwynwyd gan Philip Rycroft.

Brexit, Devolution and Civil Society

The Brexit, Devolution and Civil Society conference, which was funded by The Legal Education Foundation, provided a unique opportunity for around 100 civil society organisations (CSO’s), academics and wider stakeholders from across the four nations of the UK to reflect on the impact of Brexit in each jurisdiction, map out commonalities and collaborate on shared and individual responses.

Brexit, Devolution and Wales-Welsh

Cefnogwyd yr adroddiad hwn gan Uwch Gymrodoriaeth ESRC a ddyfarnwyd i’r Athro Jo Hunt, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd, o dan raglen ‘UK in a Changing EU’. Mae gan holl gyfranogwyr yr adroddiad gysylltiadau â Chanolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae’r adroddiad yn dangos ehangder y gwaith a wneir ar draws y Ganolfan ar oblygiadau Brexit i Gymru.

Unpacking Diversity: Barriers and incentives to standing for election to the National Assembly for Wales

Academics from the Wales Governance Centre and London Metropolitan University studied what motivates and discourages people from considering running for election to the National Assembly.

Report – Reshaping the Senedd: How to elect a more effective Assembly

This report offers a framework based around first principles about what an electoral system seeks to do.

Delivering a Reserved Powers Model of Devolution for Wales

The report examines the policy decisions required and the wider political and public debate that must take place before a satisfactory reserved powers model of devolution can be developed for Wales.

Challenge and Opportunity: The Draft Wales Bill 2015

The report provides an expert commentary and assessment of the detailed provisions set out in the Draft Wales Bill published in October 2015.

Workshop Note: A Reserved Powers Model for Wales

This is a note taken from a Chatham House style workshop the Wales Governance Centre held in May 2015 on the issues surrounding delivering a reserved powers model of devolution for Wales.

Taking England Seriously: The New English Politics

The third Future of England survey, undertaken by the Wales Governance Centre and the University of Edinburgh forms the basis for this report.

Written Evidence to Welsh Affairs Select Committee on Draft Wales Bill

This is a policy response to the House of Commons Welsh Affairs Select Committee on the Draft Wales Bill

Written Evidence to Welsh Affairs Select Committee on Draft Wales Bill

This report concentrates on the proposed reform to National Assembly for Wales (NAW) elections regarding ‘dual candidacy’.