Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Soapbox Science in Cardiff

Gwyddonwyr benywaidd ar eu bocs sebon i dynnu sylw at wyddoniaeth

3 Mehefin 2016

Bydd gwyddonwyr Prifysgol yn camu i ben bocs sebon yng nghanol Dinas Caerdydd i ennyn diddordeb y cyhoedd am eu gwaith ymchwil.

diabetes

Ydy germau'n achosi diabetes math 1?

16 Mai 2016

Astudiaeth yn taflu goleuni newydd ar y clefyd

Premature baby in incubator

Lleihau nifer y marwolaethau cynnar

10 Mai 2016

Cysylltiad rhwng pwysau geni isel a marwolaethau ymhlith babanod a phobl ifanc

keyboard

Canfod cyflyrau'r croen

3 Mai 2016

Teclyn ar-lein yn helpu rhieni i ganfod cyflyrau'r croen ymhlith plant

Professor Valerie O'Donnell

Deall ymateb y corff i aspirin

28 Ebrill 2016

Gwyddonwyr yn cael dealltwriaeth newydd o bwy sy'n debygol o elwa

Y Prif Adeilad o Rodfa'r Amgueddfa

Athrawon Prifysgol Caerdydd yn cael eu hethol i Gymdeithas Ddysgedig Cymru

21 Ebrill 2016

Un ar bymtheg o academyddion Caerdydd yn ymuno â'r gymdeithas fawreddog

Lay Faculty_news

Cardiff Research Institute establishes Lay Faculty

20 Ebrill 2016

The Systems Immunity Research Institute has set up a Lay Faculty consisting of members of the public who foster a close dialogue between scientists and the public.

 Aids ribbon on hand

Llwybr newydd i frechlyn HIV?

18 Mawrth 2016

Patsys nanotechnoleg yn cynnig posibilrwydd o frechlyn HIV "effeithiol iawn"

Skeleton Blue

Taflegrau anghymesur

8 Chwefror 2016

Canlyniadau annisgwyl wrth edrych mewn manylder nanosgopig ar ran o'r system imiwnedd sy'n tyllu i facteria ymledol ac yn eu hollti

British Heart Foundation

Welsh Heart scientists in the red

5 Chwefror 2016

British Heart Foundation Cymru funded scientists raise awareness to power more lifesaving discoveries.