Ewch i’r prif gynnwys

Hyfforddai y Flwyddyn Wesleyan RSM

12 Rhagfyr 2016

Dr Zahra Ahmed

Mae Dr Zahra Ahmed o'r Ysgol Meddygaeth wedi'i henwi'n Hyfforddai y Flwyddyn 2016 Wesleyan RSM oherwydd ei hymchwil oedd yn cynnwys sgrinio dros 3,700 o gyfansoddion cyffuriau i amlygu'r cyffur Flubendazole. Defnyddir y cyffur hwn i reoli heintiau llyngyr mewn pobl ac anifeiliaid, a gallai gael ei ddefnyddio er mwyn trin neu atal clefydau mewn cyflyrau sy'n cynnwys HIV.

Meddai Dr Ahmed: "Roedd bod ar y rhestr fer ar gyfer y wobr gan y Gymdeithas Meddygaeth Frenhinol yn anrhydedd, a braint o'r mwyaf oedd ennill y wobr o dan sylw. Mae bod yng nghwmni cynifer o unigolion uchel iawn eu parch mewn gwobrau o'r fath yn cael dylanwad mawr o ran annog ac arwain cenedlaethau iau o feddygon ar ddechrau eu gyrfaoedd. "

Meddai Llywydd y Gymdeithas, Mr Babulal Sethia: "Roedd hon yn noson wych o gyflwyniadau ac roedd y safon yn rhagorol, yn enwedig gan ein henillydd, Zahra Ahmed."

Dywedodd Pennaeth Meddygaeth (De) Wesleyan, Simon Rake: "Mae Wesleyan yn falch o gefnogi'r digwyddiad mawreddog hwn sy'n cydnabod y meddygon gorau o dan hyfforddiant gorau sy'n gweithio mor galed ar gyfer eu hymchwil. Roedd safon yr ymgeiswyr yn uchel iawn unwaith eto. Llongyfarchiadau i bawb oedd ar y rhestr fer oddi wrth bawb yn Wesleyan."

Mae'r Gymdeithas Meddygaeth Frenhinol yn cyflwyno 70 o wobrau gwerth £60,000 i gyd i fyfyrwyr a hyfforddeion bob blwyddyn.

Rhannu’r stori hon

Mae ein themâu rhyngddisgyblaethol yn amrywio o ymchwiliad labordy i ymarfer clinigol, mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol.