Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

 Aids ribbon on hand

Llwybr newydd i frechlyn HIV?

18 Mawrth 2016

Patsys nanotechnoleg yn cynnig posibilrwydd o frechlyn HIV "effeithiol iawn"

Skeleton Blue

Taflegrau anghymesur

8 Chwefror 2016

Canlyniadau annisgwyl wrth edrych mewn manylder nanosgopig ar ran o'r system imiwnedd sy'n tyllu i facteria ymledol ac yn eu hollti

British Heart Foundation

Welsh Heart scientists in the red

5 Chwefror 2016

British Heart Foundation Cymru funded scientists raise awareness to power more lifesaving discoveries.

Lady sneezing into tissue

Llywio brwydr naturiol y corff yn erbyn y ffliw

21 Ionawr 2016

Gallai moleciwl 'targedu' naturiol sydd wedi'i ddarganfod helpu i gyflymu'r frwydr yn erbyn firysau.

Cells green on red

Uwchraddio'r system imiwnedd

13 Ionawr 2016

Gwyddonwyr yn ail-lunio system imiwnedd y corff i drin canser mewn modd mwy diogel ac effeithiol

Staff at the Annual Infection and Immunity meeting

Tackling infection and chronic disease

21 Rhagfyr 2015

The Annual Cardiff Infection & Immunity meeting to showcase cutting edge approaches to beating infection and chronic disease.

Brain scan

Targedu anaf i'r ymennydd

17 Rhagfyr 2015

Gallai triniaeth 'targedu' newydd gynorthwyo gwellhad cleifion sy'n dioddef o niwed i'r ymennydd

Pills

"Methiant y grŵp olaf o wrthfiotigau yn peri pryder"

19 Tachwedd 2015

Gwyddonwyr yn dod o hyd i enyn sy'n gwrthsefyll gwrthfiotigau a allai achosi epidemig

Hands with noticeable arthritus joints

Datgodio beth sy'n mynd o'i le yn arthritis

6 Hydref 2015

Fresh insight into rheumatoid arthritis offers hope for transforming patient care.

 Professor Chris McGuigan

Treial clinigol ar gyfer triniaeth Caerdydd ar gyfer yr eryr

8 Medi 2015

Mae'r claf cyntaf erioed wedi cael ei gofrestru ar gyfer cam III hollbwysig y treial clinigol ar gyfer cyffur arloesol gan Brifysgol Caerdydd a allai roi gobaith i filiynau o bobl sy'n dioddef o'r eryr (shingles).