Ewch i’r prif gynnwys

Accommodation and Food Services

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Pitton Cross

Implementing higher speed internet has improved the customers’ experience from initial information gathering, through to booking and accessing fast broadband as guests at the site.

Gwesty y Royal Victoria

Gall fod yna gostau cychwynnol am offer a seilwaith, gall adenillion ar fuddsoddiad gael ei ddychwelyd drwy amser ac effeithlonrwydd, a chyfleoedd marchnata newydd.

West Wales Holiday Cottages

This case study highlights that incremental time and money savings can be made with increased bandwidth.