Ewch i’r prif gynnwys

Sganio'r gorwel

Mae datblygiadau mewn cysylltedd yn digwydd yn gyflym, nid yn unig mewn cyd-destun technolegol ond hefyd o safbwynt gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol, cyfreithiol ac amgylcheddol.

Bydd gwaith Sganio’r Gorwel yn adnabod ac yn rhannu ymarfer newydd a datblygiadau technolegol ac yn sichrau bod y datblygiadau hyn yn rhan o'r tueddiadau economaidd-gymdeithasol, polisi a gofodol ehangach.

Bydd darganfyddiadau sganio’r gorwel yn cael eu defnyddio i lunio gweithgareddau cyflwyno i sicrhau bod ymyriadau gyda busnesau yn parhau’n gystadleuol, cyfredol ac yn wir arloesol.

Synthesis Report

Synthesis Report

1 Ebrill 2020

Horizon Scanning Report: Synthesis

DownloadPDF

Welsh Economic Regions Report

Welsh Economic Regions Report

20 Rhagfyr 2019

Horizon Scanning Report: Welsh Economic Regions

DownloadPDF

Construction Report

Construction Report

1 Hydref 2019

Horizon Scanning Report: Construction

DownloadPDF

Rural Opportunities Report

Rural Opportunities Report

31 Ionawr 2019

Horizon Scanning Report: Rural Opportunities

DownloadPDF

Automation and AI Report - updated

Automation and AI Report - updated

7 Rhagfyr 2018

Horizon Scanning Report: Automation and AI

DownloadPDF

Foundational Economy Report

Foundational Economy Report

17 Hydref 2018

Horizon Scanning Report: Foundational Economy

DownloadPDF

Business Model Report

Business Model Report

19 Gorffennaf 2017

Horizon Scanning Report: Business Model

DownloadPDF

Cloud Computing Report

Cloud Computing Report

26 Ebrill 2017

Horizon Scanning Report: Cloud Computing

DownloadPDF