Ewch i’r prif gynnwys

Sganio'r gorwel

Mae datblygiadau mewn cysylltedd yn digwydd yn gyflym, nid yn unig mewn cyd-destun technolegol ond hefyd o safbwynt gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol, cyfreithiol ac amgylcheddol.

Bydd gwaith Sganio’r Gorwel yn adnabod ac yn rhannu ymarfer newydd a datblygiadau technolegol ac yn sichrau bod y datblygiadau hyn yn rhan o'r tueddiadau economaidd-gymdeithasol, polisi a gofodol ehangach.

Bydd darganfyddiadau sganio’r gorwel yn cael eu defnyddio i lunio gweithgareddau cyflwyno i sicrhau bod ymyriadau gyda busnesau yn parhau’n gystadleuol, cyfredol ac yn wir arloesol.

Synthesis Report

Horizon Scanning Report: Synthesis

Welsh Economic Regions Report

Horizon Scanning Report: Welsh Economic Regions

Construction Report

Horizon Scanning Report: Construction

Rural Opportunities Report

Horizon Scanning Report: Rural Opportunities

Automation and AI Report - updated

Horizon Scanning Report: Automation and AI

Foundational Economy Report

Horizon Scanning Report: Foundational Economy

Business Model Report

Horizon Scanning Report: Business Model

Cloud Computing Report

Horizon Scanning Report: Cloud Computing