Ewch i’r prif gynnwys

Sganio'r gorwel

Mae datblygiadau mewn cysylltedd yn digwydd yn gyflym, nid yn unig mewn cyd-destun technolegol ond hefyd o safbwynt gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol, cyfreithiol ac amgylcheddol.

Bydd gwaith Sganio’r Gorwel yn adnabod ac yn rhannu ymarfer newydd a datblygiadau technolegol ac yn sichrau bod y datblygiadau hyn yn rhan o'r tueddiadau economaidd-gymdeithasol, polisi a gofodol ehangach.

Bydd darganfyddiadau sganio’r gorwel yn cael eu defnyddio i lunio gweithgareddau cyflwyno i sicrhau bod ymyriadau gyda busnesau yn parhau’n gystadleuol, cyfredol ac yn wir arloesol.

Image of front cover of Construction Horizon Scanning

Construction Report

1 October 2019

Horizon Scanning Report: Construction

DownloadPDF

Picture of front cover of Rural Opportunities report

Rural Opportunities Report

31 January 2019

Horizon Scanning Report: Rural Opportunities

DownloadPDF

Picture of front cover of AI horizon report

Automation and AI Report - updated

7 December 2018

Horizon Scanning Report: Automation and AI

DownloadPDF

Front page of Foundational economy

Foundational Economy Report

17 October 2018

Horizon Scanning Report: Foundational Economy

DownloadPDF

Picture of front cover of Business Model report

Business Model Report

19 July 2017

Horizon Scanning Report: Business Model

DownloadPDF

Front cover of the Cloud Computing report

Cloud Computing Report

26 April 2017

Horizon Scanning Report: Cloud Computing

DownloadPDF