Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil effaith economaidd

Mae lleoli a defnyddio seilwaith band eang a thechnolegau digidol yn effeithiol wrth wraidd mynd i’r afael â heriau perfformiad economaidd rhanbarthol Cymru.

Mae’r Adroddiad ar Effaith Economaidd Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2019 yn darparu data ar sut mae economi Cymru yn ymdopi â’r newid digidol. Mae’n tynnu sylw at y broses barhaus o fabwysiadu a defnyddio technolegau digidol gan fusnesau a’r effeithiau mae hyn yn eu cael ar gynhyrchiant rhanbarthol yng Nghymru. Mae hyn yn bwysig i Gymru er mwyn pontio’r bwlch ffyniant rhanbarthol gyda’r DU.

Crynodeb Adroddiad ar Effaith Economaidd Aeddfedrwydd Digidol 2019

Crynodeb Adroddiad ar Effaith Economaidd Aeddfedrwydd Digidol 2019

4 Mehefin 2020

Adroddiad ar Effaith Economaidd Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2019 - Crynodeb.

DownloadPDF

Digital Maturity Economic Impact Report 2019

Digital Maturity Economic Impact Report 2019

29 Mai 2020

The full report and analysis from the 2019 Digital Maturity Economic Impact Report.

DownloadPDF