Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil effaith economaidd

Mae manteisio ar y cyfleoedd a ddarperir gan seilwaith band eang a thechnolegau digidol yn arwain at y potensial i gryfhau perfformiad economaidd rhanbarthol Cymru.

Mae’r Adroddiad ar Effaith Economaidd Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2018 yn darparu tystiolaeth o’r newid digidol sy’n digwydd yn economi Cymru. Mae’n dangos sut mae mabwysiadu a defnyddio technolegau digidol yn barhaus yn arwain at fwy o aeddfedrwydd digidol i BBaChau, gyda sgileffeithiau cadarnhaol i gynhyrchiant rhanbarthol yng Nghymru. Mae hyn yn bwysig i Gymru er mwyn pontio’r bwlch ffyniant rhanbarthol gyda’r DU.

Crynodeb Adroddiad ar Effaith Economaidd Aeddfedrwydd Digidol 2018

Crynodeb Adroddiad ar Effaith Economaidd Aeddfedrwydd Digidol 2018

22 Mai 2019

Adroddiad ar Effaith Economaidd Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2018 - Crynodeb.

DownloadPDF

Cover of the 2018 Economic Impact Report

Digital Maturity Economic Impact Report 2018

22 May 2019

The full report and analysis from the 2018 Digital Maturity Economic Impact Report.

DownloadPDF