Ewch i’r prif gynnwys

Arolwg aeddfedrwydd digidol

Mae Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cymru 2019 yn darparu tystiolaeth ar sut mae Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau) yn ymateb i’r her trwy fabwysiadu a defnyddio’r technolegau digidol sy’n cael eu galluogi gan fynediad band eang.

Mae’n seiliedig ar bedwaredd arolwg blynyddol Ysgol Fusnes Caerdydd ac yn dangos sut y gall mabwysiadu technolegau gynhyrchu effeithiau ar gyfer economi Cymru, yn ogystal â dylanwadu ar berfformiad busnes.

Crynodeb Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2019

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2019 - Crynodeb.

Digital Maturity Survey 2019

The full report and results from the 2019 Digital Maturity Survey.