Ewch i’r prif gynnwys

Arolwg aeddfedrwydd digidol

Mae annog defnydd Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau) o dechnolegau digidol yn hanfodol i ragoloygon economaidd Cymru yn y dyfodol.

Mae Arolwg Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2018 yn taflu goleuni ar yr her hon, gan ddarparu canfyddiadau trydydd arolwg blynyddol Ysgol Busnes Caerdydd o BBaChau yng Nghymru, a’r modd y maent yn mabwysiadu ac yn defnyddio technolegau digidol sy’n cael eu galluogi gan fand eang.

Crynodeb Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2018

Crynodeb Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2018

30 Ebrill 2019

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2018 - Crynodeb.

DownloadPDF

Front cover of the Digital Maturity Survey 2018

Digital Maturity Survey 2018

30 April 2019

The full report and results from the 2018 Digital Maturity Survey.

DownloadPDF