Ewch i’r prif gynnwys

Arolwg aeddfedrwydd digidol

Mae gwella effeithlonrwydd busnesau bach a chanolig yng Nghymru yn hanfodol i wella rhagolygon economaidd Cymru yn y dyfodol ac ymateb i'r pandemig COVID-19.

Rhoddodd Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cymru 2019 dystiolaeth am sut mae Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau) yn ymateb i’r her trwy fabwysiadu a defnyddio’r technolegau digidol sy’n cael eu galluogi gan fynediad band eang.

Crynodeb Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2020

Arolwyg Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2020 - Crynodeb

Digital Maturity Survey 2020

The full report and results from the 2020 Digital Maturity Survey.