Ewch i’r prif gynnwys

Adroddiad Diwedd Prosiect

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau archwiliad Ysgol Busnes Caerdydd o'r effeithiau economaidd sy'n gysylltiedig â defnydd busnes o fand eang cyflym iawn yng Nghymru.

Mae'n defnyddio tystiolaeth o gyfnod ymchwil o bum mlynedd - 2016 i 2020, gan gynnwys Arolygon Aeddfedrwydd Digidol blynyddol o Fusnesau Bach a Chanolig (BBaChau), dadansoddiad o effeithiau economaidd, astudiaethau achos o fabwysiadu busnes a defnyddio technolegau digidol, ac asesu’r tueddiadau economaidd, cymdeithasol a thechnolegol.

End of Project Report

Digital technologies and their use by business have been identified as one of the factors that may help SMEs to improve their productivity.