Ewch i’r prif gynnwys

Strwythurau hyblyg y graddau

O ohirio’ch dewis gradd derfynol tan ddiwedd eich blwyddyn gyntaf, i addasu rhaglen eich gradd i gyd-fynd â’ch diddordebau, i dreulio blwyddyn dramor neu mewn diwydiant; ein nod yw cynnig hyblygrwydd i chi.

Nodwedd arbennig o ddeniadol yw strwythur ein rhaglenni gradd. Mewn sawl achos, cewch chi ohirio gwneud eich dewis terfynol ar gyfer eich pynciau gradd tan ddiwedd eich blwyddyn gyntaf.

Addasu eich rhaglen gradd

Mewn meysydd astudio eraill, mae cymaint o amrywiaeth o ddewisiadau nes y cewch chi, i bob pwrpas, addasu rhaglen eich gradd i gyd-fynd â’ch diddordebau penodol a’ch uchelgais o ran gyrfa. Mewn rhai rhaglenni, bydd cwblhau’ch gradd yn llwyddiannus yn eich eithrio’n rhannol neu’n llwyr rhag cymryd arholiadau proffesiynol.

Blwyddyn dramor neu mewn diwydiant

Mae llawer o’n rhaglenni’n elwa oherwydd eu cynnwys galwedigaethol a phroffesiynol, tra bod eraill yn cynnig cyfle i chi dreulio cyfnod mewn diwydiant i fagu profiad ac arbenigedd.

Mae cyfleoedd hefyd ar gael i dreulio cyfnod yn astudio yn Ewrop fel rhan o raglen gyfnewid Erasmus. Gall ein Canolfan Cyfleoedd Byd-eang eich helpu i fanteisio’n llawn ar gysylltiadau’r Brifysgol â phrifysgolion sefydledig mewn 20 o wledydd yn Ewrop, yn ogystal â manteisio ar gyfleoedd cyfnewid mewn gwledydd ymhellach i ffwrdd.

Mae rhaglen pob gradd mewn iaith fodern yn para pedair blynedd ac yn cynnwys treulio blwyddyn yn y wlad berthnasol yn Ewrop. Mae rhaglenni gradd eraill yn cynnwys elfen o iaith dramor.