Ewch i’r prif gynnwys

Canolfannau a grwpiau

Tra bod gan y Brifysgol i gyd agwedd arloesol, bydd sawl canolfan ymchwil wedi’u hadeiladu ym Mharc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae’r ymchwilwyr hyn yn gweithio tuag at greu byd gwell a mwy diogel i ni gyd.

CASCADE

CASCADE: Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant

Nod CASCADE yw gwella lles a diogelwch ein plant a’u teuluoedd. Mae’n ymwneud â phob agwedd o anghenion cymdeithasol plant a theuluoedd.

Child learning to ride a bike with her parents

CAST: Centre for Climate Change and Social Transformations

Y Lab yw'r Labordy Arloesedd Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru, sy'n bartneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Nesta.

CIPR

Canolfan Ymchwil Polisi Arloesedd

Rydym yn cyd-greu gwybodaeth drwy ymchwil gydweithredol ar arloesi sy'n cyfrannu at ddatblygu polisi ar sail lleoedd ledled Cymru a'r byd.

Decipher

DECIPHer: Canolfan Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth er mwyn Gwella Iechyd y Cyhoedd

Canolfan ryngwladol ar gyfer y gwyddorau cymdeithasol a iechyd y cyhoedd yw DECIPHer.

Sefydliad Arloesi Trawsnewid Digidol

Drwy ymchwil ac arloesedd rhyngddisgyblaethol, rydym yn ysgogi trawsnewid digidol.

Postgraduates

Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC

Cardiff University is the lead partner in the Economic and Social Research (ESRC) Wales Doctoral Training Centre, which awards a number of research studentships to support doctoral research and training.

Senedd

Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Ein nod yw gwella polisïau drwy eu llunio ar sail tystiolaeth, yn enwedig yng Nghymru.

City Region landcape

Uned Ymchwil Economi Cymru

Nod Uned Ymchwil Economi Cymru yw ennill ei phlwyf fel y brif ffynhonnell ar gyfer ymchwil academaidd o safon uchel am economi Cymru ar gyfer y sector preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector.

Pedestrians

WISERD: Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru

Mae WISERD yn dod ag ymchwilwyr y gwyddorau cymdeithas o nifer o ddisgyblaethau ynghyd gan gynnwys o feysydd cymdeithaseg, economeg, daearyddiaeth a gwyddoniaeth gwleidyddol.

innovation campus

Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

Rydym yn ganolfan ymchwil ryngddisgyblaethol benodedig sy’n canolbwyntio ar leihau gorbryder ac iselder ymysg pobl ifanc.

Y_Lab_CU

Y Lab

Y Lab yw labordy arloesi gwasanaethau cyhoeddus Cymru, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd.

Canolfannau Cyswllt

Remakerspace Workshop

RemakerSpace

Mae RemakerSpace yn fenter ysgol fusnes Caerdydd a sefydliad PARC sy'n ymroddedig i alluogi'r economi gylchol a rhoi terfyn ar darfodiad arfaethedig drwy ymestyn cylch oes cynhyrchion.