Ewch i’r prif gynnwys

Effaith digwyddiadau chwaraeon fel asiantau ar gyfer newid ymddygiad cynaliadwy - ffocws ar y Bencampwriaeth Agored

Mae gan drefnwyr digwyddiadau, hyrwyddwyr, llunwyr polisi ac academyddion ddiddordeb cynyddol yn effaith digwyddiadau chwaraeon mawr fel 'asiantau newid' drwy annog ymddygiad mwy cynaliadwy gan gefnogwyr yn ystod ac yn dilyn digwyddiadau (h.y., gartref, yn eu cymunedau, ac mewn digwyddiadau eraill).

Nodau

Bydd y prosiect hwn yn asesu effaith digwyddiadau chwaraeon fel asiantau ar gyfer newid ymddygiad cynaliadwy drwy ddefnyddio cyfathrebu digidol a gweledol arloesol cyfrifol i annog cefnogwyr i wneud dewisiadau teithio cynaliadwy yn ystod ac yn dilyn Y Bencampwriaeth Agored.

Bydd y prosiect yn cynnwys datblygu:

  1. Dealltwriaeth waelodlinol o deithio cefnogwyr, dewisiadau teithio a ffactorau sy'n dylanwadu ar ddewisiadau teithio i'r twrnament.
  2. Bwriad cyfathrebu digidol a gweledol oedd ymgysylltu ac annog cefnogwyr i newid eu hymddygiad teithio a lleihau effaith amgylcheddol y twrnamaint.
  3. Methodoleg sy'n asesu ymgysylltu â chefnogwyr, ac i ba raddau y cafodd cefnogwyr eu hannog i newid eu hymddygiad teithio.

Cefnogir y prosiect hwn gan:

  • Data NTT (DU)
  • Y R&A

Tîm y prosiect

Prif Ymchwilydd

Dr Andrea Collins

Dr Andrea Collins

Senior Lecturer

Nicole Koenig-Lewis

Dr Nicole Koenig-Lewis

Senior Lecturer in Marketing

Tîm


Cefnogaeth

Roedd modd cynnal yr ymchwil hon o ganlyniad i gefnogaeth y sefydliadau canlynol: