Ewch i’r prif gynnwys

Prosiect Dieuogrwydd Prifysgol Caerdydd

https://www.youtube.com/watch?v=fFwZq8pgMDc

Mae Prosiect Dieuogrwydd Prifysgol Caerdydd yn cynnal gwaith achos, ymchwil ac eiriolaeth ar bwnc camweinyddiadau cyfiawnder a hwn yw'r unig Brosiect Dieuogrwydd mewn prifysgol yn y DU sydd wedi helpu i wrthdroi achosion yn y Llys Apêl.

Achosion

Mae myfyrwyr ar Brosiect Dieuogrwydd Prifysgol Caerdydd yn gweithio'n ddiflino i helpu pobl sy'n honni eu bod wedi'u cael yn euog o drosedd ar gam.

Rydym yn ymchwilio i'w hachos, gan gydgysylltu pan fo hynny'n briodol ac yn bosibl gydag ystod o arbenigwyr yn y maes, gan gynnwys cyfreithwyr apêl, gwyddonwyr fforensig, ac arbenigwyr perthnasol eraill.

Hyd yn hyn, rydym wedi cynorthwyo gyda chyflwyno mwy na 25 o geisiadau i'r  Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol, y sefydliad sydd â'r pŵer i gyfeirio achosion i'r Llys Apêl.

Ein llwyddiannau

Rydym yn falch o'n llwyddiannau  ac yn parhau i dynnu sylw at y diffygion sylweddol yn ein system cyfiawnder troseddol gyfredol; gan ddefnyddio ein profiad i eirioli dros ddiwygio.

Dwaine George

Ar ôl naw mlynedd o weithio gyda myfyrwyr, staff ac arbenigwyr fel rhan o'n Prosiect Dieuogrwydd, cafodd euogfarn llofruddiaeth George ei gwrthdroi yn 2014.

Gareth Jones

Yn 2018, ar ôl ymchwiliad chwe blynedd, cafodd euogfarn Jones ei gwrthdroi yn y Llys Apêl.

Ymchwil ac eiriolaeth

Yn ogystal â'n gwaith achos, mae Prosiect Dieuogrwydd Prifysgol Caerdydd yn codi ymwybyddiaeth o ddiffygion y system cyfiawnder troseddol a'r broses apelio.

Yn ein profiad ni, nid yw'r system yn ffafriol i helpu pobl ddieuog sydd wedi cael eu barnu’n euog yn anghywir, ac rydym yn gweithio'n agos gyda phobl a sefydliadau sydd â diddordeb i eirioli dros newid.

Pan glywais gyntaf am Brosiect Dieuogrwydd Prifysgol Caerdydd, dysgais fod y system, a ddylai fod yn rhwyd ddiogelwch i gymdeithas, yn wallus weithiau ac y gall fethu pobl. Allwn i ddim goddef gweld canlyniad camweinyddu cyfiawnder i bobl ddieuog a'u teuluoedd a dyma pam y penderfynais ddefnyddio'r wybodaeth sydd gennyf i helpu.

Justin Tong Law LLM, Gwirfoddolwr ar Brosiect Dieuogrwydd Prifysgol Caerdydd

Erthyglau a gyhoeddwyd

Mae'r Athro Julie Price a Dr Dennis Eady wedi cyfrannu nifer o erthyglau i The Justice Gap, cylchgrawn ar-lein sy'n taflu goleuni ar yr argyfwng yn ein system gyfiawnder.

Gwaith polisi

Rydym yn defnyddio ein gwaith achos a'n hymchwil i eirioli dros newidiadau polisi.

Y Siarter Cyfiawnder Agored

Mewn cydweithrediad ag Appeal, Inside Justice, a Dr Marik Henneberg, rydym wedi datblygu'r Siarter Gyfiawnder Agored, sy'n galw am fwy o dryloywder yn y system cyfiawnder troseddol.

Tystiolaeth i'r Senedd

Oherwydd ein profiad helaeth o ymchwil i gamweinyddiadau cyfiawnder, gelwir arnom i gyfrannu at amrywiaeth o adroddiadau a phapurau eang yn y Senedd:

Cydweithio gyda sefydliadau eraill

Mae'r Athro Price a Dr Eady yn, neu wedi bod yn, ymwneud â, mewn swydd ymgynghorol, sefydliadau amrywiol sy'n ceisio diwygio'r gyfraith.

Mae’r rhain yn cynnwys:

Arweinwyr y prosiect