Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Student delivers presentation

O letygarwch i'r sector treftadaeth

30 Gorffennaf 2021

Mae prosiect sy'n cefnogi dysgwyr sy'n oedolion heb gymwysterau ffurfiol yn dathlu gradd dosbarth cyntaf un o’r myfyrwyr 10 mlynedd ar ôl ei sefydlu

Former Exploring the Past students pictured with Dr Paul Webster in 2019

Eich llwybr at ennill gradd o Brifysgol Caerdydd

28 Gorffennaf 2021

There are a range of subjects to choose from and you can study in the evening

Gareth Churchill

Cyfansoddi cerddoriaeth drwy’r cyfnod clo

6 Gorffennaf 2021

South Wales Gay Men’s Chorus performing Grinding

Chinese lesson

“Byddwch yn ddewr” a chofrestrwch ar gyfer dosbarth Mandarin yr haf hwn

25 Mai 2021

People take language courses for a variety of reasons.

Resto Qui

Dosbarth Eidaleg wrth ei bodd yn cwrdd ag awdur llwyddiannus

5 Mai 2021

Martina Gallina teaches Advanced Italian for Continuing and Professional Education (CPE).

Dysgu ar-lein

Byddwn yn parhau i addysgu ein cyrsiau ar-lein yr haf hwn

5 Mawrth 2021

After reviewing our plans for teaching with social distancing restrictions in place, we have decided that all teaching will remain online throughout this summer.

Willkommen to Denise

Wilkommen Denise

16 Rhagfyr 2020

Bydd Denise yn addysgu rhai o'n cyrsiau Almaeneg

Online Learning

Addysgu wyneb yn wyneb yn newid i ddysgu ar-lein ar gyfer ein cyrsiau yn y gwanwyn

9 Tachwedd 2020

Ar ôl adolygu ein cynlluniau ar gyfer addysgu gyda chyfyngiadau pellter cymdeithasol, rydym wedi penderfynu y bydd yr holl addysgu ar-lein o fis Ionawr 2021.

Ioan McCarthy

Studying a Pathway has opened a world of opportunities

29 Medi 2020

n ddiweddar, derbyniwyd Ioan i astudio MSc mewn Archaeoleg ym Mhrifysgol Rhydychen

Dr Catherine Phelps

Cyflwyno ein Cydlynydd Llwybrau newydd

28 Medi 2020

Mae gan Dr Catherine Phelps brofiad uniongyrchol o fod yn fyfyriwr aeddfed a bydd yn rhoi cymorth a chyngor i chi drwy gydol eich llwybr.