Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

St David Awards

Tiwtor wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr fawreddog

17 Mai 2023

Jannat has recently been announced as a finalist in the St David Awards in the culture category.

Ukrainian flag

Gall dysgwyr sy’n oedolion astudio Wcreineg ym Mhrifysgol Caerdydd yr haf hwn

6 Ebrill 2023

Eleni byddwn yn cynnig y dewis o Ffrangeg, Eidaleg, Sbaeneg ac, am y tro cyntaf, Wcreineg.

Money

Astudio rhan-amser am ddim

28 Tachwedd 2022

Adult learners could be eligible to study a course at Continuing and Professional Education (CPE) and the fees will be paid by the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW).

Llwybr Newydd at radd yn y Gyfraith

Llwybr Newydd at radd yn y Gyfraith

26 Medi 2022

Dyma gyfle cyffrous i ddysgwyr sy'n oedolion gael mynediad at astudiaethau israddedig yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Keith Butler

Myfyriwr ysgrifennu creadigol yn ysgrifennu a pherfformio mewn gŵyl

11 Awst 2022

Astudiodd Keith Butler dri chwrs ysgrifennu creadigol gydag Addysg Barhaus a Phroffesiynol Prifysgol Caerdydd (CPE).

Sikiya Adekanye

Mae cynfyfyriwr Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol wedi dychwelyd fel tiwtor

5 Ebrill 2022

Sikiya Adekanye completed the Pathway to Social Science which led her to degree studies.

Emma Carr-Ferguson

Gwobr gyntaf i un o gynfyfyrwyr Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Caerdydd

15 Mawrth 2022

Mae Emma Carr-Ferguson wedi ennill y wobr gyntaf arbennig o $20,000 mewn cystadleuaeth ysgrifennu ar-lein a gynhaliwyd gan Vocal.

Cafodd mam ei hysbrydoli i astudio nyrsio plant er cof am ei mab

17 Chwefror 2022

Mae Elinor Ridout wedi cofrestru ar lwybr Prifysgol Caerdydd at radd mewn gofal iechyd ar ôl colli’i mab yn ei arddegau

Canolfan dreftadaeth newydd yn arddangos 6,000 o flynyddoedd o hanes Gorllewin Caerdydd

30 Medi 2021

Mae prosiect cymunedol sydd wedi helpu pobl i gysylltu â hanes cyfoethog eu hardal leol yn dathlu atyniad cymunedol ac ymwelwyr newydd gwerth £650,000 sydd newydd ei gwblhau.

New pathways

Cyhoeddi dau lwybr newydd

21 Medi 2021

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cynnwys dau faes pwnc newydd i'w hystod gynyddol o lwybrau. O hydref 2021 ymlaen gall myfyrwyr ymrestru ar y Llwybr i Optometreg sy'n darparu llwybr i radd israddedig mewn optometreg gyda blwyddyn ragarweiniol.