Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Money

Astudio rhan-amser am ddim

28 Tachwedd 2022

Adult learners could be eligible to study a course at Continuing and Professional Education (CPE) and the fees will be paid by the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW).

Llwybr Newydd at radd yn y Gyfraith

Llwybr Newydd at radd yn y Gyfraith

26 Medi 2022

Dyma gyfle cyffrous i ddysgwyr sy'n oedolion gael mynediad at astudiaethau israddedig yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Keith Butler

Myfyriwr ysgrifennu creadigol yn ysgrifennu a pherfformio mewn gŵyl

11 Awst 2022

Astudiodd Keith Butler dri chwrs ysgrifennu creadigol gydag Addysg Barhaus a Phroffesiynol Prifysgol Caerdydd (CPE).

Sikiya Adekanye

Mae cynfyfyriwr Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol wedi dychwelyd fel tiwtor

5 Ebrill 2022

Sikiya Adekanye completed the Pathway to Social Science which led her to degree studies.

Emma Carr-Ferguson

Gwobr gyntaf i un o gynfyfyrwyr Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Caerdydd

15 Mawrth 2022

Mae Emma Carr-Ferguson wedi ennill y wobr gyntaf arbennig o $20,000 mewn cystadleuaeth ysgrifennu ar-lein a gynhaliwyd gan Vocal.

Cafodd mam ei hysbrydoli i astudio nyrsio plant er cof am ei mab

17 Chwefror 2022

Mae Elinor Ridout wedi cofrestru ar lwybr Prifysgol Caerdydd at radd mewn gofal iechyd ar ôl colli’i mab yn ei arddegau

Canolfan dreftadaeth newydd yn arddangos 6,000 o flynyddoedd o hanes Gorllewin Caerdydd

30 Medi 2021

Mae prosiect cymunedol sydd wedi helpu pobl i gysylltu â hanes cyfoethog eu hardal leol yn dathlu atyniad cymunedol ac ymwelwyr newydd gwerth £650,000 sydd newydd ei gwblhau.

New pathways

Cyhoeddi dau lwybr newydd

21 Medi 2021

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cynnwys dau faes pwnc newydd i'w hystod gynyddol o lwybrau. O hydref 2021 ymlaen gall myfyrwyr ymrestru ar y Llwybr i Optometreg sy'n darparu llwybr i radd israddedig mewn optometreg gyda blwyddyn ragarweiniol.

Naser Sakka

Cyn-ddisgybl Llwybr at Fusnes yn cyflawni gradd feistr ac yn sefydlu menter gymdeithasol sy'n helpu busnesau lleol

10 Awst 2021

Former Pathway to Business student achieves a masters degree and sets up a social enterprise helping local businesses

Student delivers presentation

O letygarwch i'r sector treftadaeth

30 Gorffennaf 2021

Mae prosiect sy'n cefnogi dysgwyr sy'n oedolion heb gymwysterau ffurfiol yn dathlu gradd dosbarth cyntaf un o’r myfyrwyr 10 mlynedd ar ôl ei sefydlu