Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Sikiya Adekanye

Mae cynfyfyriwr Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol wedi dychwelyd fel tiwtor

5 Ebrill 2022

Sikiya Adekanye completed the Pathway to Social Science which led her to degree studies.

Emma Carr-Ferguson

Gwobr gyntaf i un o gynfyfyrwyr Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Caerdydd

15 Mawrth 2022

Mae Emma Carr-Ferguson wedi ennill y wobr gyntaf arbennig o $20,000 mewn cystadleuaeth ysgrifennu ar-lein a gynhaliwyd gan Vocal.

Cafodd mam ei hysbrydoli i astudio nyrsio plant er cof am ei mab

17 Chwefror 2022

Mae Elinor Ridout wedi cofrestru ar lwybr Prifysgol Caerdydd at radd mewn gofal iechyd ar ôl colli’i mab yn ei arddegau

Canolfan dreftadaeth newydd yn arddangos 6,000 o flynyddoedd o hanes Gorllewin Caerdydd

30 Medi 2021

Mae prosiect cymunedol sydd wedi helpu pobl i gysylltu â hanes cyfoethog eu hardal leol yn dathlu atyniad cymunedol ac ymwelwyr newydd gwerth £650,000 sydd newydd ei gwblhau.

New pathways

Cyhoeddi dau lwybr newydd

21 Medi 2021

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cynnwys dau faes pwnc newydd i'w hystod gynyddol o lwybrau. O hydref 2021 ymlaen gall myfyrwyr ymrestru ar y Llwybr i Optometreg sy'n darparu llwybr i radd israddedig mewn optometreg gyda blwyddyn ragarweiniol.

Naser Sakka

Cyn-ddisgybl Llwybr at Fusnes yn cyflawni gradd feistr ac yn sefydlu menter gymdeithasol sy'n helpu busnesau lleol

10 Awst 2021

Former Pathway to Business student achieves a masters degree and sets up a social enterprise helping local businesses

Student delivers presentation

O letygarwch i'r sector treftadaeth

30 Gorffennaf 2021

Mae prosiect sy'n cefnogi dysgwyr sy'n oedolion heb gymwysterau ffurfiol yn dathlu gradd dosbarth cyntaf un o’r myfyrwyr 10 mlynedd ar ôl ei sefydlu

Former Exploring the Past students pictured with Dr Paul Webster in 2019

Eich llwybr at ennill gradd o Brifysgol Caerdydd

28 Gorffennaf 2021

There are a range of subjects to choose from and you can study in the evening

Gareth Churchill

Cyfansoddi cerddoriaeth drwy’r cyfnod clo

6 Gorffennaf 2021

South Wales Gay Men’s Chorus performing Grinding

Chinese lesson

“Byddwch yn ddewr” a chofrestrwch ar gyfer dosbarth Mandarin yr haf hwn

25 Mai 2021

People take language courses for a variety of reasons.