Ewch i’r prif gynnwys

Ein cyfleusterau

Unwaith y byddwch wedi cofrestru ar gwrs, byddwch yn fyfyriwr ffurfiol o’r Brifysgol, a byddwch yn gallu defnyddio nifer o gyfleusterau’r Brifysgol.

Cael eich cerdyn adnabod

Fel myfyriwr rhan-amser ar gwrs achrededig gallwch gael cerdyn adnabod (ID).

I wneud cais am eich cerdyn myfyriwr, anfonwch gopi o'ch ebost i Gadarnhau Ymrestru ynghyd â llun ohonoch eich hun i librarymembership@cardiff.ac.uk

I wneud cais am gerdyn myfyrwyr, llenwch y ffurflen isod, ei hatodi i ebost a'i hanfon atodwch ef i e-bost ynghyd â ffotograff ohonoch chi'ch hun at

Bydd eich cerdyn yn cael ei bostio i'ch cyfeiriad cartref. Rhowch hyd at bythefnos i'r cerdyn gael ei greu a'i bostio atoch.

Am wybodaeth bellach cysylltwch librarymembership@cardiff.ac.uk

Llyfrgelloedd a chyfleusterau TG

Gallwch ddod o hyd i Ganllawiau ar-lein Croeso i'r Llyfrgell ar gyfer myfyrwyr Addysg Barhaus a Phroffesiynol (CPE) yma.  Mae'r rhain yn cynnwys manylion ar sut i gael mynediad at ein gwasanaethau yn ystod COVID-19.

Tra byddwch yn astudio byddwch yn gallu defnyddio llyfrgelloedd y Brifysgol ac yn gallu sefydlu cyfrif i ddefnyddio'r rhwydwaith cyfrifiadurol.

Llyfrgelloedd

Mae catalog y llyfrgell ar gael ar-lein a gallwch chwilio am adnoddau o lyfrgelloedd ym mhob rhan o’r Brifysgol. Gallwch hefyd ddefnyddio terfynellau sydd wedi'u lleoli ym mhob llyfrgell i chwilio drwy gatalog y Brifysgol a chatalogau llyfrgelloedd eraill. Gallwch hefyd edrych ar eich cyfrif llyfrgell ac archebu llyfrau ar-lein.

Mae llyfrgelloedd hefyd yn cynnal gweithdai sgiliau ac mae croeso i chi ddod i’ch helpu i wneud y gorau o’r gwasanaeth.

Mynediad cyfrifiadurol

Fel myfyriwr ar gwrs achrededig byddwch yn cael cyfrif cyfrifiadur. Pan fyddwch yn mewngofnodi i system y Brifysgol gyda’r cyfrif hwn, y gellir ei wneud ar y campws neu gartref, byddwch yn gallu cael gafael ar ystod lawn o gymwysiadau a meddalwedd, gan gynnwys:

  • e-bost a chalendr
  • catalog ar-lein y llyfrgell
  • ein hamgylchedd rhith-ddysgu ar-lein
  • cyhoeddiadau a newyddion
  • cymunedau ar-lein.

Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i gyrchu eich ebyst a Dysgu Canolog, ein Hamgylchedd Rhith-Ddysgu (VLE).

Cefnogaeth TG

Mae Desg Gwasanaethau TG yn cynnig cefnogaeth 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Mae ar gael i ateb galwadau, delio â negeseuon ebost a rhoi cymorth rhwng 09:00 a 17:00. Y tu allan i'r oriau hyn, byddwch yn gallu cael cymorth a chefnogaeth sylfaenol ar gyfer eich ymholiadau TG dros y ffôn.

Desg Gwasanaethau TG