Ewch i’r prif gynnwys

Ein cyfleusterau

Unwaith y byddwch wedi cofrestru ar gwrs, byddwch yn fyfyriwr ffurfiol o’r Brifysgol, a byddwch yn gallu defnyddio nifer o gyfleusterau’r Brifysgol.

Cael eich cerdyn adnabod

Fel myfyriwr rhan-amser ar gwrs achrededig gallwch gael cerdyn adnabod (ID).

Bydd angen eich cerdyn adnabod arnoch i fenthyg llyfrau o lyfrgelloedd y Brifysgol.

I gael cerdyn adnabod, bydd angen i chi fynd â’ch derbynneb talu neu lythyr cadarnhau ar gyfer eich cwrs i Lyfrgell Senghennydd. Caiff eich llun ei dynnu a chaiff cerdyn adnabod ei greu i chi yn y fan a’r lle.

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael:

  • Dydd Llun i ddydd Gwener 10:00 - 20:30
  • Dydd Sadwrn 10:00-17:00 yn ystod y tymor yn unig
  • Y tu allan i’r tymor mae’r gwasanaeth yn gorffen am 16:30 ac nid yw ar gael ar ddydd Sadwrn.

Llyfrgelloedd a Chyfleusterau TG

Tra byddwch yn astudio byddwch yn gallu defnyddio llyfrgelloedd y Brifysgol ac yn gallu sefydlu cyfrif i ddefnyddio'r rhwydwaith cyfrifiadurol.

Llyfrgelloedd

Bydd angen eich cerdyn adnabod arnoch i fenthyg adnoddau o lyfrgelloedd y Brifysgol. Gall myfyrwyr rhan-amser fenthyg chwe llyfr ar unrhyw adeg. Gallwch fenthyg llyfrau, papurau newydd, cylchgronau, cyfnodolion, CDs, DVDs a chasgliadau a gedwir ar ficroffilm a microfiche.

Mae catalog y llyfrgell ar gael ar-lein a gallwch chwilio am adnoddau o lyfrgelloedd ym mhob rhan o’r Brifysgol. Gallwch hefyd ddefnyddio terfynellau sydd wedi'u lleoli ym mhob llyfrgell i chwilio drwy gatalog y Brifysgol a chatalogau llyfrgelloedd eraill. Gallwch hefyd edrych ar eich cyfrif llyfrgell ac archebu llyfrau ar-lein.

Mae Llyfrgell Senghennydd yn yr un adeilad ag Addysg Barhaus a Phroffesiynol ac mae ar agor am y rhan fwyaf o’r flwyddyn. Gallwch weld map o'r lleoliad ac amserau agor.

Mae llyfrgelloedd hefyd yn cynnal gweithdai sgiliau ac mae croeso i chi ddod i’ch helpu i wneud y gorau o’r gwasanaeth.

Mynediad cyfrifiadurol

Fel myfyriwr ar gwrs achrededig byddwch yn cael cyfrif cyfrifiadur. Pan fyddwch yn mewngofnodi i system y Brifysgol gyda’r cyfrif hwn, y gellir ei wneud ar y campws neu gartref, byddwch yn gallu cael gafael ar ystod lawn o gymwysiadau a meddalwedd, gan gynnwys:

  • e-bost a chalendr
  • catalog ar-lein y llyfrgell
  • ein hamgylchedd rhith-ddysgu ar-lein
  • cyhoeddiadau a newyddion
  • cymunedau ar-lein.

Yn yr adeilad Addysg Barhaus a Phroffesiynol, mae cyfrifiaduron ar gael i chi eu defnyddio yn y Gwe Gaffi ac yn Llyfrgell Senghennydd.

Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i gyrchu eich ebyst a Dysgu Canolog, ein Hamgylchedd Rhith-Ddysgu (VLE).

Cefnogaeth TG

Mae Desg Gwasanaethau TG yn cynnig cefnogaeth 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Mae ar gael i ateb galwadau, delio â negeseuon ebost a rhoi cymorth rhwng 09:00 a 17:00. Y tu allan i'r oriau hyn, byddwch yn gallu cael cymorth a chefnogaeth sylfaenol ar gyfer eich ymholiadau TG dros y ffôn.

Gallwch hefyd fynd i’r Clinig TG rhwng 10:00 a 15:00, o ddydd Llun i ddydd Gwener yn Undeb y Myfyrwyr.

Desg Gwasanaethau TG