Ewch i’r prif gynnwys

Rhoi adborth

Rydym yn croesawu adborth ar unrhyw agwedd ar eich profiad a byddem yn eich annog i gysylltu â ni i roi gwybod a oes unrhyw beth y gallwn ei wella.

Gwerthusiad

Byddem yn croesawu unrhyw adborth ar ein cyrsiau. Unwaith y byddwch wedi cwblhau cwrs, llenwch ffurflen gwerthuso cwrs:

Course Evaluation

8 June 2017

Give feedback on your course.

PDF

Anfonwch eich adborth drwy e-bost i’r tîm Addysg Barhaus a Phroffesiynol:

Addysg Barhaus a Phroffesiynol

Gallwch hefyd bostio eich adborth neu ei ddychwelyd yn bersonol.

Gwneud cwyn

Rydym yn ymrwymedig i ddarparu addysgu o ansawdd uchel i fyfyrwyr mewn amgylchedd dysgu o ansawdd uchel.

Os hoffech chi wneud cwyn am unrhyw agwedd ar eich profiad, gall y Cyfarwyddwr Addysg Barhaus a Phroffesiynol eich helpu a rhoi cyngor i chi ar y weithdrefn gywir i’w dilyn.

Bydd cwynion ffurfiol yn dilyn gweithdrefn cwynion y Brifysgol

A photo of Dr Zbig Sobiesierski

Dr Zbig Sobiesierski

Director of Continuing and Professional Education

Email:
sobiesierskiz@caerdydd.ac.uk

Newid eich manylion personol

Os bydd eich manylion personol yn newid tra byddwch yn astudio gyda ni, llenwch y ffurflen hon i roi gwybod i ni a gallwn ddiweddaru eich manylion.