Ewch i’r prif gynnwys

Rhoi adborth

Rydym yn croesawu adborth ar unrhyw agwedd ar eich profiad a byddem yn eich annog i gysylltu â ni i roi gwybod a oes unrhyw beth y gallwn ei wella.

Gwerthusiad

Gwahoddir myfyrwyr i lenwi gwerthusiad cwrs ar-lein pan fydd eu cwrs yn gorffen. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â gwerthusiadau cwrs, cysylltwch â cpefeedback@caerdydd.ac.uk

CPE Feedback email

Gwneud cwyn

Rydym yn ymrwymedig i ddarparu addysgu o ansawdd uchel i fyfyrwyr mewn amgylchedd dysgu o ansawdd uchel.

Os hoffech chi wneud cwyn am unrhyw agwedd ar eich profiad, gall y Cyfarwyddwr Addysg Barhaus a Phroffesiynol eich helpu a rhoi cyngor i chi ar y weithdrefn gywir i’w dilyn.

Bydd cwynion ffurfiol yn dilyn gweithdrefn cwynion y Brifysgol

Dr Zbig Sobiesierski

Dr Zbig Sobiesierski

Director of Continuing and Professional Education

Email
sobiesierskiz@caerdydd.ac.uk

Newid eich manylion personol

Os bydd eich manylion personol yn newid tra byddwch yn astudio gyda ni, llenwch y ffurflen hon i roi gwybod i ni a gallwn ddiweddaru eich manylion.

Anfonwch eich adborth drwy e-bost i’r tîm Addysg Barhaus a Phroffesiynol: