Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltu â chynrychiolydd myfyrwyr

Mae cynrychiolwyr myfyrwyr yma i wrando a’ch cynrychioli ar y Panel Staff Myfyrwyr a’r Bwrdd Astudiaethau.

Rydym am i’ch llais gael ei glywed ac weithiau gall helpu i gael cyd-fyfyriwr i godi materion ar eich rhan. Dyma lle y gall cynrychiolwyr myfyrwyr helpu. Gallwch siarad â chynrychiolydd myfyrwyr am unrhyw faterion neu bryderon a allai fod gennych a gallant godi’r rhain gyda’r tîm Addysg Barhaus a Phroffesiynol.

Mewn amgylchiadau priodol, gallant hefyd ddod â’ch sylwadau i’r Panel Staff Myfyrwyr a’r Bwrdd Astudiaethau.

Cysylltwch â’ch cynrychiolydd myfyrwyr drwy anfon e-bost atom yn:

Addysg Barhaus a Phroffesiynol