Ewch i’r prif gynnwys

Cymorth astudio

Dysgwch sut i ddefnyddio cyfleusterau’r Brifysgol a chael help gyda'ch astudiaethau.

Ein cyfleusterau

Dysgwch sut i gael eich cerdyn adnabod myfyriwr a sut i ddefnyddio cyfleusterau llyfrgell a TG y Brifysgol.

Datblygu eich sgiliau astudio

Rydym yn cynnig help a chymorth gyda’ch astudiaethau.

Cysylltu â chynrychiolydd myfyrwyr

Gall cynrychiolwyr myfyrwyr eich helpu i godi pryderon, sylwadau neu adborth gyda'r tîm Addysg Barhaus a Phroffesiynol a sianeli ehangach y Brifysgol.

Library

Ymsefydlu llyfrgell

Cyflwyniad ar-lein i lyfrgelloedd a gwasanaethau llyfrgell Prifysgol Caerdydd.

Adnoddau

Student Handbook 2019-2020 (Welsh)

Lawrlwythwch Llawlyfr Myfyrwyr 2018 yn Gymraeg.