Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

The visitors from DSV

Prif Swyddog Gweithredol DSV Solutions yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd i adeiladu ar bartneriaeth strategol

1 Mai 2024

Ymwelodd Prif Swyddog Gweithredol newydd DSV Solutions, Albert-Derk Bruin â Phrifysgol Caerdydd i gryfhau cysylltiadau ac archwilio cyfleoedd cydweithredol.

Dr Dnyaneshwar Mogale, Professor Konstantinos Katsikopoulos and Professor Aris Syntetos.smiling at camera.

Archwilio'r rhyngweithio rhwng ymddygiad dynol ac ymchwil gweithrediadau

23 Ebrill 2024

Yn ddiweddar, cyflwynodd yr Athro Konstantinos Katsikopoulos, ymchwilydd o safon ryngwladol ym maes gwyddorau ymddygiad, seminar yn Ysgol Busnes Caerdydd.

A man presenting at the open house event.

Digwyddiad RemakerSpace yn tynnu sylw at fentrau economi gylchol

29 Chwefror 2024

Yn ddiweddar, croesawyd rhanddeiliaid allweddol i RemakerSpace a oedd yn cynnal digwyddiad tŷ agored i arddangos ei chyfleusterau arloesol.

DSV Accelerate Programme Graduates throw graduation caps in the air

Arweinwyr DSV y dyfodol yn graddio o’r Rhaglen Cyflymu

21 Chwefror 2024

Mae carfan Raglen Cyflymu DSV 2023 wedi graddio ar ôl taith blwyddyn.

Llwyddiant RemakerSpace yn arwain at greu grŵp crefftau newydd

6 Rhagfyr 2023

Arweiniodd llwyddiant sesiynau rhagarweiniol RemakerSpace, a gafodd eu llunio i hyrwyddo a chefnogi’r gwaith o ymestyn cylch bywyd cynnyrch a'r economi gylchol, at greu grŵp crefftau newydd.

PhD summer school attendees

Meddyliau blaenllaw ym maes ymchwil stocrestru yn ymgynnull yn ysgol haf PhD

29 Medi 2023

Yn ddiweddar, cynhaliodd Ysgol Busnes Caerdydd 16eg Ysgol Haf PhD y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Stocrestru (ISIR).

tri dyn yn edrych ar gamera ac yn gwenu

Gwybodaeth argraffu 3D Caerdydd yn cadw'r arian parod yn llifo

27 Medi 2023

RemakerSpace yn dod yn bartneriaid gyda Glory Global Solutions

Participants and Cardiff University staff taking part in the DSV programme

DSV arweinwyr y dyfodol miniogi sgiliau gydag arbenigwyr ysgol fusnes

11 Medi 2023

Mae arbenigwyr mewn logisteg a rheoli gweithrediadau o Ysgol Busnes Caerdydd yn cyflwyno hyfforddiant i weithwyr proffesiynol ifanc fel rhan o'r Rhaglen Cyflymu DSV Solutions.

John Boylan

Er cof am yr Athro John Edward Boylan, 1959 – 2023

25 Gorffennaf 2023

Bu farw John Boylan, Athro Dadansoddeg Busnes ym Mhrifysgol Lancaster, ddydd Gwener 7 Gorffennaf 2023.

Person using an ipad in a warehouse

Ailddychmygu stocrestri

24 Gorffennaf 2023

Gan ddyfynnu darnau o erthygl a gyhoeddwyd gyntaf yn IMPACT — cylchgrawn Cymdeithas yr Ymchwil Weithredol genedlaethol — mae’r Athro Aris Syntetos yn esbonio sut mae ei dîm wedi croesawu technoleg a meddwl yn graff er mwyn datblygu byd logisteg…