Ewch i’r prif gynnwys

Cymerwch ran

Bydd eich cyfraniadau'n helpu i gynnal a sicrhau dyfodol y prosiect a'n gwaith i helpu cadwraeth dyfrgwn.

Rhowch wybod am ddyfrgi

Mae’r prosiect dyfrgwn yn dibynnu ar aelodau o’r cyhoedd i roi gwybod am ddyfrgi sydd wedi marw.

Rhowch arian

Bydd rhoddion ariannol, boed yn fach neu'n fawr, yn cael eu defnyddio ar y prosiect ar unwaith. Mae eich cyfraniadau yn helpu cynnal a diogelu dyfodol y prosiect a’n gwaith i helpu cadwraeth dyfrgwn.

Sut mae'ch rhoddion yn helpu

  • Bydd £10 yn talu am sgrinio un dyfrgi am barasitiaid.
  • Bydd £30 yn talu am ddosbarthu un carcas dyfrgi i'r Prosiect Dyfrgwn.
  • Bydd £100 yn talu am sgrinio iau dyfrgwn am ddifwynwyr.
  • Bydd £250 yn talu am archwiliad post-mortem un dyfrgi a'r adroddiadau sy'n gysylltiedig â hyn.

Rhowch arian i'r Prosiect Dyfrgwn ar-lein. Wrth gwblhau'r ffurflen rhodd, ysgrifennwch 'Rhodd i'r Prosiect Dyfrgwn' yn yr adran sylwadau.

Gwirfoddolwch

Gallwch ein helpu trwy roi eich amser fel gwirfoddolwr i gynorthwyo â gweithdrefnau post-mortem. Israddedigion yw llawer o'n gwirfoddolwyr ac rydym hefyd yn cymryd myfyrwyr trwy nifer o gynlluniau cenedlaethol a rhyngwladol fel ECTARC, IAESTE a Nuffield. Rydym yn hysbysebu ein cyfleoedd i wirfoddoli ar ein tudalen Facebook.

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am wirfoddoli:

Prosiect Dyfrgwn

Ymchwil ôl-raddedig

Rydym yn falch o glywed gan fyfyrwyr â diddordeb mewn cynnal eu hymchwil Meistr neu PhD ar y Prosiect Dyfrgwn. Cysylltwch â Dr Liz Chadwick i drafod meysydd ymchwil posib neu gynnig syniad eich hun. Mae’r prosiectau diweddaraf sydd ar gael yn cynnwys:

  • Cyfathrebu cemegol anehedol rhwng dyfrgwn

I wybod mwy am y MRes Biowyddorau Prifysgol Caerdydd