Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Cynllun cenedlaethol ydym ni sy'n casglu dyfrgwn sydd wedi'u darganfod yn farw yng Nghymru, Lloegr a'r Alban i'w harchwilio mewn post-mortem.

Ffocws gwreiddiol y prosiect oedd dadansoddi difwynwyr, ond bellach rydym yn defnyddio'r archif o samplau a data i ymgymryd ag amrywiaeth eang o ymchwil. Rydym yn cydweithio â phrifysgolion a sefydliadau eraill. Mae'r rhan fwyaf o ddyfrgwn byddwn yn eu derbyn wedi'u lladd mewn damweiniau traffig ar y ffordd. Mae ein data hefyd wedi cael ei ddefnyddio i arwain gwaith lliniaru ar ffyrdd, gan leihau'r nifer sy'n cael eu hanafu a'u lladd yn y dyfodol.

Ein cyllidwyr

Rydym yn ddiolchgar i dderbyn cyllid oddi wrth sefydliadau gan gynnwys: