Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym yn cofnodi arsylwadau a mesuriadau, ac yn archifo samplau biolegol sy'n gallu bod o fudd mawr i ymchwil ecolegol.

Sprainting Eurasian otter

Themâu ymchwil

Mae ein prosiectau ymchwil yn amrywiol, gan gynnwys gwaith ar gyfathrebu cemegol, tocsicoleg a deiet.

Map showing location of otters

Map

Archwiliwch fap rhyngweithiol y dyfrgwn wedi marw a dderbyniwyd ar gyfer post-mortem.

Otter crest skull

Post mortem examination

All otters are carefully examined and samples are collected for further research.

Laptop

Cyhoeddiadau

Mae ein hymchwilwyr wedi cynhyrchu nifer o gyhoeddiadau.