Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym yn cofnodi arsylwadau a mesuriadau, ac yn archifo samplau biolegol sy'n gallu bod o fudd mawr i ymchwil ecolegol.

Themâu ymchwil

Themâu ymchwil

Mae ein prosiectau ymchwil yn amrywiol, gan gynnwys gwaith ar gyfathrebu cemegol, tocsicoleg a deiet.

Archwiliad post mortem

Archwiliad post mortem

Mae pob dyfrgi yn cael eu harchwilio'n ofalus ac mae samplau'n cael eu casglu ar gyfer ymchwil pellach.

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau

Mae ein hymchwilwyr wedi cynhyrchu nifer o gyhoeddiadau.