Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym yn cofnodi arsylwadau a mesuriadau, ac yn archifo samplau biolegol a all fod o fudd mawr i ymchwil ecolegol.

Mae'r Prosiect Dyfrgwn yn cydweithio ag ymchwilwyr o sefydliadau a disgyblaethau eraill er mwyn sicrhau'r defnydd gorau o'r archif dyfrgwn. Rydym yn awyddus i gydweithio, rhannu data a samplau. Mae'r archif samplau yn gyfyngedig ac felly efallai na fydd samplau ar gael. Anogir ymchwilwyr ôl-raddedig posibl hefyd i ddod atom ni gyda syniadau ymchwil. Cysylltwch â Dr Liz Chadwick ar chadwickea@cardiff.ac.uk

Themâu ymchwil

Themâu ymchwil

Mae ein projectau ymchwil yn amrywiol, gan gynnwys gwaith ar gyfathrebu cemegol, tocsicoleg a deiet.

Map o ddamweiniau dyfrgwn

Map o ddamweiniau dyfrgwn

Edrychwch ar y map rhyngweithiol hwn o ddamweiniau dyfrgwn a dderbyniwyd i gael post-mortem.

Archwiliad post mortem

Archwiliad post mortem

Mae pob dyfrgi yn cael eu harchwilio'n ofalus ac mae samplau'n cael eu casglu ar gyfer ymchwil pellach.

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau

Mae ein hymchwilwyr wedi cynhyrchu nifer o gyhoeddiadau.