Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym yn cofnodi arsylwadau a mesuriadau, ac yn archifo samplau biolegol sy'n gallu bod o fudd mawr i ymchwil ecolegol.

Sprainting Eurasian otter

Themâu ymchwil

Mae ein prosiectau ymchwil yn amrywiol, gan gynnwys gwaith ar gyfathrebu cemegol, tocsicoleg a deiet.

Map showing location of otters

Map

Archwiliwch fap rhyngweithiol y dyfrgwn wedi marw a dderbyniwyd ar gyfer post-mortem.

Otter crest skull

Archwiliad post mortem

Mae pob dyfrgi yn cael eu harchwilio'n ofalus ac mae samplau'n cael eu casglu ar gyfer ymchwil pellach.

Laptop

Cyhoeddiadau

Mae ein hymchwilwyr wedi cynhyrchu nifer o gyhoeddiadau.