Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym yn cofnodi arsylwadau a mesuriadau, ac yn archifo samplau biolegol a all fod o fudd mawr i ymchwil ecolegol.

Mae'r Prosiect Dyfrgwn yn cydweithio ag ymchwilwyr o sefydliadau a disgyblaethau eraill er mwyn sicrhau'r defnydd gorau o'r archif dyfrgwn. Rydym yn awyddus i gydweithio, rhannu data a samplau. Mae'r archif samplau yn gyfyngedig ac felly efallai na fydd samplau ar gael. Anogir ymchwilwyr ôl-raddedig posibl hefyd i ddod atom ni gyda syniadau ymchwil. Cysylltwch â Dr Liz Chadwick ar chadwickea@cardiff.ac.uk

Themâu ymchwil

Themâu ymchwil

Mae ein projectau ymchwil yn amrywiol, gan gynnwys gwaith ar gyfathrebu cemegol, tocsicoleg a deiet.

Map o ddamweiniau dyfrgwn

Map o ddamweiniau dyfrgwn

Edrychwch ar y map rhyngweithiol hwn o ddamweiniau dyfrgwn a dderbyniwyd i gael post-mortem.

Archwiliad post-mortem

Archwiliad post-mortem

Caiff pob dyfrgi ei archwilio’n ofalus a chesglir samplau ar gyfer ymchwil bellach.

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau

Mae ein hymchwilwyr wedi cynhyrchu nifer o gyhoeddiadau.