Ewch i’r prif gynnwys

Prosiect Dyfrgwn

Prosiect gwyliadwriaeth amgylcheddol tymor hir yw'r Prosiect Dyfrgwn, sy'n defnyddio dyfrgwn sydd wedi'u darganfod yn farw i ymchwilio i ddifwynwyr, clefydau a bioleg poblogaeth ar draws y DU.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Wedi dod o hyd i ddyfrgi?

Pwy i gysylltu gyda os ydych wedi dod o hyd i ddyfrgi marw.

Rydym yn cofnodi arsylwadau a mesuriadau, ac yn archifo samplau biolegol sy'n gallu bod o fudd mawr i ymchwil ecolegol.

Archwiliwch fap rhyngweithiol y dyfrgwn wedi marw a dderbyniwyd ar gyfer post-mortem.

Mae dyfrgwn yn rhywogaeth garismatig sy'n gallu cael eu defnyddio i yrru mentrau cadwraeth.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Dilynwch ni ar Facebook

Mae ein tudalen Facebook yn cynnwys lluniau o'n digwyddiadau a gwybodaeth am gymryd rhan trwy wirfoddoli.