Ewch i’r prif gynnwys

Prosiect Dyfrgwn

Rydym yn cynnal cynllun gwyliadwriaeth amgylcheddol tymor hir, gan ddefnyddio dyfrgwn sydd wedi eu canfod yn farw i ymchwilio i halogion, clefyd a bioleg poblogaeth ledled y DU.

Pwy i gysylltu gyda os ydych wedi dod o hyd i ddyfrgi marw.

Rydym yn cofnodi arsylwadau, mesuriadau, a sbesimenau biolegol a all fod o fudd mawr i ymchwil ecolegol.

Mae dyfrgwn yn rhywogaeth garismatig sy'n gallu cael eu defnyddio i yrru mentrau cadwraeth.

Mae ein tudalen Facebook yn cynnwys lluniau o'n digwyddiadau a gwybodaeth am gymryd rhan trwy wirfoddoli.