Ewch i’r prif gynnwys

Efrydiaethau PhD ar gael

Bydd cyfleoedd ymchwil ôl-raddedig yn ymddangos yma, pan ddaw cyllid ar gael.

Fel arfer, mae cyllid yn talu tâl blynyddol, yn ogystal â ffioedd dysgu ôl-raddedig ar y gyfradd gartref/UE.

Y cyfleoedd sydd ar gael

Cael nawdd/ariannu eich astudiaethau eich hun

Os ydych yn sicrhau cyllid allanol eich hun, yn dymuno ariannu eich astudiaethau ôl-raddedig eich hun, neu os ydych am wneud cais am gyllid allanol eich hun, rhowch wybod i ni.

Bydd ffioedd meinciau yn berthnasol i fyfyrwyr nad ydynt gartref / tu allan i'r UE, yn ogystal â ffioedd dysgu. Mae'r rhain yn dibynnu ar y math o brosiect a wnaed.

Pryd fydd ysgoloriaethau eraill ar gael?

Edrychwch yn ôl yma o bryd i'w gilydd, wrth i fwy o gyfleoedd godi drwy gydol y flwyddyn.

Fe'ch anogir hefyd i weld ein proffiliau staff academaidd, ac i holi gydag aelodau unigol o staff am gyfleoedd yn y dyfodol ar gyfer ariannu ac ymchwil ôl-raddedig yn eu maes.