Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth Newyddion yn cael ei henwi’r cwrs NCTJ gorau

01 Rhagfyr 2016

News Journalism Director Mike Hill
News Journalism's lecturers Mike Hill and Cathy Duncan

Mae Newyddiaduraeth Newyddion wedi ennill gwobr NCTJ am y cwrs newyddiaduraeth ôl-raddedig gorau ar gyfer 2015-16.

Cyflwynwyd y gwobrau i’r cyrsiau gorau a achredir gan NCTJ yn ystod seremoni wobrwyo a gynhaliwyd yn Amgueddfa Llongau Tanfor y Llynges Frenhinol yn Gosport nos Iau, 24 Tachwedd.

Yn ystod y seremoni, cyflwynwyd gwobrau i'r cyrsiau newyddiaduraeth oedd â'r ganran uchaf o fyfyrwyr a oedd wedi cyflawni safon aur NCTJ: Graddau A-C ym mhob arholiad yn ogystal â'r gallu i ysgrifennu 100 o law-fer bob munud.

Cipiodd Prifysgol Caerdydd y wobr gan fod 93% o fyfyrwyr wedi cyrraedd safon aur NCTJ.

Dywedodd Cyfarwyddwr y Cwrs, Michael Hill, "Mae Prifysgol Caerdydd yn hen law ar feithrin rhai o newyddiadurwyr gorau'r DU.

"Er bod egwyddorion craidd yr hyn rydyn ni’n ei addysgu wedi aros yn gyson, mae'r adnoddau a'r sianeli rydyn ni’n eu defnyddio i ddweud y straeon hynny wedi newid yn llwyr.

"Mae Newyddiaduraeth Newyddion yn cyfuno'r adnoddau a'r technegau digidol diweddaraf â hanfodion newyddiaduraeth dda. Mae hyn yn creu newyddiadurwyr sy'n barod ar gyfer yr ystafell newyddion.”

Daw'r wobr yn fuan ar ôl i'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol gael ei chanmol gan John Simpson, pan agorodd Ddarlith Anrhydeddus Hadyn Ellis Prifysgol Caerdydd drwy ddweud, "Mae'n bleser ac yn fraint dod i Gaerdydd, y ganolfan hyfforddiant newyddiaduraeth fwyaf uchel ei pharch."

Mae gan fyfyrwyr Newyddiaduraeth Newyddion y cyfle i astudio amrywiaeth o fodiwlau dewisol gan gynnwys newyddiaduraeth chwaraeon, moduro, busnes a data.

Rhannu’r stori hon

Am ragor o wybodaeth am ein hymchwil, cyrsiau ac aelodau staff, ewch i wefan yr Ysgol.