Ewch i’r prif gynnwys

Ar y brig ar gyfer Astudiaethau Celtaidd

7 Hydref 2022

Mae Ysgol y Gymraeg wedi codi i’r safle cyntaf yn y DU ar gyfer Astudiaethau Celtaidd yn y Times and Sunday Times Good University Guide.

Mae’r ysgol wedi gweld llwyddiant cyson dros y blynyddoedd ac mae’n esgyn i’r brig eleni ar ôl bod yn yr ail safle yn 2022.

Meddai Dr Dylan Foster Evans, Pennaeth Ysgol y Gymraeg:

“Rwy’n hynod falch fod Ysgol y Gymraeg wedi codi i’r brig yn nhabl Astudiaethau Celtaidd y Times Good University Guide. Mae hynny’n brawf o ragoriaeth y staff wrth ddysgu ac ymchwilio ac o gyfraniad anhepgor ein myfyrwyr wrth greu cymuned academaidd fywiog, arloesol a chyfeillgar."

“Mae hefyd yn dangos y bri sydd ar astudio’r Gymraeg fel pwnc prifysgol – mae’n faes cyffrous, heriol a pherthnasol y mae myfyrwyr wrth eu boddau’n ei astudio.”

Dr Dylan Foster Evans Pennaeth yr Ysgol

Mae’r canlyniad yn atgyfnerthu cydnabyddiaeth flaenorol o ansawdd a safonau uchel yr ysgol. Cafodd ei gosod yn y 9fed safle yn y DU am draweffaith ymchwil yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf yn uned asesu Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth. Gosodwyd Astudiaethau Celtaidd yn yr ail safle yn y DU yn y Complete University Guide (2023).

Yn The Times and The Sunday Times Good University Guide ar gyfer 2023 mae Prifysgol Caerdydd yn cadw ei lle fel y brifysgol uchaf ei safle yng Nghymru ac gweld naid o ddeg i gyrraedd y 25ain safle ymhlith prifysgolion y DU.

Mae Ysgol y Gymraeg yn awr yn derbyn ceisiadau ar gyfer Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd (MA) ar gyfer mynediad 2023.

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol wedi ymrwymo i ddatblygu iaith, cymdeithas a hunaniaeth Cymru gyfoes drwy addysg ac ymchwil o'r safon uchaf.