Ewch i’r prif gynnwys

GIRO-ZERO yn sicrhau cyllid gan y llywodraeth

29 Ebrill 2021

Vehicle crossing bridge at dusk
© Yr Athro Gordon Wilmsmeier

Bydd £400k o gyllid gan Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol y DU yn helpu arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd ac Universidad de Los Andes i lywio'r sector cludo nwyddau yn Colombia at strategaeth dim allyriadau.

Bydd prosiect GIRO-ZERO yn cyflymu gwaith adnewyddu a thechnolegau cerbydau i leihau'r milltiroedd a deithir, y tanwydd a ddefnyddir, a'r CO2e a allyrrir gan gerbydau'n gweithredu yn y sector cludo nwyddau ar ffyrdd Colombia.

Gan ddefnyddio arbenigedd y tîm mewn logisteg, trafnidiaeth, gwyddoniaeth rheoli ac economeg, bydd y prosiect yn asesu hyfywedd mabwysiadu technolegau amgen, megis technolegau cerbydau carbon isel fel cerbydau trydan, hydrogen a biodanwyddau, ac offer cynllunio deinamig sy'n gwella'r broses o gynllunio a gweithredu teithiau a redir gan gwmnïau cerbydau yng Ngholombia.

Bydd dadansoddi meintiol, modelu dadansoddol a chyfnewid gwybodaeth rhwng partneriaid y prosiect a'i randdeiliaid allweddol yn ceisio meithrin gallu hefyd.

Mae'r ymchwilwyr sy'n rhan o GIRO-ZERO yn cynnwys:

  • Prifysgol Caerdydd - Dr Vasco Sanchez Rodrigues (Arweinydd Prifysgol Caerdydd a Phrif Arbenigwr), Dr Emrah Demir, Dr Wessam Abouarghoub a'r Athro Anthony Beresford (Prif Arbenigwyr).
  • UniAndes – Dr Carlos Eduardo Hernández Castillo (Arweinydd y Prosiect), yr Athro Gordon Wilmsmeier a Dr Juan Pablo Bocarejo Suescun (Prif Arbenigwyr).
Lorry parked in port
© Yr Athro Gordon Wilmsmeier

Dywedodd Dr Vasco Sanchez Rodrigues, Prif Academydd Prifysgol Caerdydd ar y prosiect a Darllenydd mewn  Logisteg a Rheoli Gweithrediadau: “Rydym ni wrth ein bodd gyda'r cyllid hwn, yn enwedig gan y bydd prosiect GIRO-ZERO yn sail ar gyfer cyllid ychwanegol am bedair blynedd arall o ymchwil gydweithredol. Caiff y cyllid ychwanegol ei ddefnyddio i lywio a hwyluso gweithredu'r argymhellion sy'n codi o'r prosiect...”

“Mae'r prosiect yn enghraifft arall o Ysgol Busnes Caerdydd yn sefydlu ac yn cyfnerthu ymchwil ryngwladol gydweithredol yn Ne America, yn cynnwys cydweithrediadau a ddatblygwyd ers 2019 gyda UDD (Chile), UNCuyo (yr Ariannin) ac Ysgol Peirianneg UniCamp (Brasil).”

Yr Athro Vasco Sanchez Rodrigues Professor in Sustainable Supply Chain Management

“Mae ein cydweithrediad strategol gydag Universidad de los Andes (Colombia) a phrifysgolion eraill De America yn gam at nod Ysgol Busnes Caerdydd o gael presenoldeb sefydledig mewn marchnadoedd addysg uwch anhraddodiadol.”

“Bydd y cydweithio rhyngwladol rhwng Universidad de los Andes ac Ysgol Busnes Caerdydd yn cynnig strategaethau a all gynyddu mabwysiadu arferion cynaliadwy a throsglwyddo gwybodaeth bresennol a newydd i'r sector cludo nwyddau ar y ffyrdd drwy wneud offer ar gyfer monitro a gwella rhinweddau gwyrdd fflydoedd lorïau yng Ngholombia.”

Yr Athro Gordon Wilmsmeier Prif Arbenigwr, Universidad de Los Andes

Roedd y prosiect, fydd yn rhedeg rhwng 1 Chwefror 2021 a 31 Ionawr 2022, ymhlith 1,406 o gyflwyniadau i Banel Rhaglen Pact Colombia-y DU ym mis Awst 2020.

Roedd cydymdrech y ddau sefydliad ar gynnig GIRO-ZERO yn golygu bod y prosiect yn un o bymtheg yn unig i dderbyn cyllid.

Rhannu’r stori hon

A joint industry-University initiative that aims to achieve high quality research with impact in the fields of logistics and manufacturing management.