Ewch i’r prif gynnwys

Newydd: Cyrsiau ar-lein Gofal Critigol

18 Rhagfyr 2023

Intensive care patient

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod cyrsiau Gofal Critigol yr Ysgol Meddygaeth yn ôl ar gyfer 2024 – gyda chwrs newydd sbon ar faeth yn rhan o’r rhaglen!

Mae'r gyfres o gyrsiau'n cynnwys Adsefydlu Cleifion Difrifol Wael, Sepsis, Obstetreg, Rhoi Organau a Maeth. Mae'r cyrsiau’n addas ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n gweithio ym maes gofal critigol. Cyrsiau dysgu hunangyfeiriedig yw’r rhain sy'n gofyn tua 7-10 awr o astudio yr un. Bydd y cynnwys ar gael trwy'r wythnos i chi weithio drwyddo yn eich amser eich hun. Bydd pob cwrs yn cynnwys elfen fyw gan y tîm Gofal Critigol.

Maeth a phobl sy’n ddifrifol wael (ar-lein)

Nod y cwrs hwn yw darparu tystiolaeth a chyngor i chi ynghylch maeth a phobl sy'n ddifrifol wael.

Ffi’r cwrs: £60

Cofrestrwch yma

Gofalu am Gleifion Obstetrig sy’n ddifrifol wael (ar-lein)

Mae gofal ar gyfer y grŵp hwn o gleifion yn gymhleth, ac mae nifer yr achosion yn cynyddu; canfu astudiaeth ddiweddar fod angen gofal critigol lefel 3 ar 10% o fenywod beichiog yn ystod y don gyntaf o COVID-19, a nododd y GIG yn y DU fod 20% o’r bobl a gafodd eu derbyn i’r ysbyty i gael gofal critigol oherwydd COVID-19 yn fenywod beichiog heb eu brechu (Hydref 2021).

Ffi’r cwrs: £60

Cofrestrwch yma

Adsefydlu cleifion difrifol wael (ar-lein)

Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad i ofalu am gleifion sydd wedi bod yn ddifrifol wael.

Ffi’r cwrs: £60

Cofrestrwch yma

Cyflwyniad i roi organau (ar-lein)

Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad i roi organau ac mae'n cynnwys pynciau fel cydsyniad, fframweithiau cyfreithiol a moesegol, ac arfer gorau.

Ffi’r cwrs: £60

Cofrestrwch yma

Cyflwyniad i sepsis (ar-lein)

Mae'r cwrs hwn yn archwilio sepsis, gan gynnwys arwyddion a symptomau, sgrinio, a chanllawiau ar gyfer ei reoli.

Ffi’r cwrs: £60

Cofrestrwch yma

Os hoffech drafod sut y gallwn weithio gyda’ch sefydliad i ddarparu cyfleoedd DPP, cysylltwch â’n tîm cyfeillgar:

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus

Rhannu’r stori hon

Cynigiwn borth i fusnesau fanteisio ar yr ystod eang o arbenigedd sydd ym Mhrifysgol Caerdydd.