Ewch i’r prif gynnwys

Gwobr ym maes rhagolygu

21 Awst 2020

Student in graduation gown

Mae Sefydliad Rhyngwladol y Rhagolygwyr wedi cydnabod gwaith rhagorol un o ôl-raddedigion Prifysgol Caerdydd mewn modiwl rhagolygu yn ystod rhaglen i raddedigion.

Jeanne de Lagarcie, a gwblhaodd raglen MSc Rheoli Cadwyni Cyflenwi Cynaliadwy yn Ysgol Busnes Caerdydd yn ddiweddar, yw enillydd gwobr 2020 y sefydliad trwy Brifysgol Caerdydd yn rhan o fenter sy’n cydnabod gwaith ôl-raddedigion ac is-raddedigion rhagorol.

Mae’r modiwl ym maes rhagolygu, sydd ymhlith rhai dewisol cyrsiau MSc Logisteg a Rheoli Gweithrediadau ac MSc Rheoli Cadwyni Cyflenwi Cynaliadwy, yn ymwneud â’r wobr hon.

Lluniodd Jeanne adroddiad o’r enw ‘Sales Forecasting for Store Replenishment’ trwy gyfrwng Bookdown gan ddefnyddio R ac, i’r diben hwnnw, dadansoddodd ddata am gwmni Walmart cyn paratoi rhagolygon a gwerthuso cywirdeb y dulliau rhagolygu.

“Llongyfarchiadau i Jeanne oddi wrth bawb yn Ysgol Busnes Caerdydd am ennill y wobr. Rhaid dweud ei bod yn llawn haeddu’r wobr honno. Roedd ei hadroddiad yn ardderchog!”

Dr Bahman Rostami-Tabar Reader in Management Science and Business Analytics

Llwyddiannau academaidd

Person holding certificate

Caiff Jeanne $100, tystysgrif cyflawniad gan y sefydliad ac aelodaeth ohono am flwyddyn yn rhad ac am ddim.

Mae Sefydliad Rhyngwladol y Rhagolygwyr yn un dielw a ddechreuodd ym 1982 ar gyfer helpu i gynhyrchu, dosbarthu a defnyddio gwybodaeth am ragolygu.

“Mae’n dda gyda fi ennill y wobr, yn arbennig mewn cyfnod mor anodd. Mae’n wych cael fy nghydnabod am orchestion academaidd fel hyn ac rwy’n edrych ymlaen at fanteisio ar yr adnoddau gwerthfawr fydd ar gael imi yn aelod o’r sefydliad!”

Jeanne de Lagarcie MSc Rheoli Cadwyni Cyflenwi Cynaliadwy

Ymunodd Jeanne, a enillodd BSc Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) yn Ysgol Busnes Caerdydd hefyd, â chwmni archwilio llongau Idwal fis Chwefror 2020 ar gyfer interniaeth yn gydlynydd rheoli syrfewyr.

Yn ystod y cyfnod pan oedd pawb yn gaeth i’w gartref o achos COVID-19, cwblhaodd Jeanne yr interniaeth o hirbell ynghyd â’i hastudiaethau cyn symud i’w rôl newydd yn gynorthwywr gweithrediadau fis Gorffennaf.

Dyma ragor am gyrsiau MSc Rheoli Cadwyni Cyflenwi Cynaliadwy ac MSc Logisteg a Rheoli Gweithrediadau.

Rhannu’r stori hon

Mae dysgu mewn amgylchedd a arweinir gan ymchwil, yn golygu bod myfyrwyr yn cydweithio gydag ymchwilwyr sydd ar flaen y gad o ran gwybodaeth yn eu disgyblaethau.